SOCRATES Programı

Eğitim Alanında Avrupa Komisyonu Hareket Programı (2000-2006)

Socrates Programının Hedefleri

Socrates Avrupa’nın eğitim programıdır ve 30 Avrupa ülkesini kapsar.
Bu programın temel hedefi bilgi Avrupası oluşturmaktır böylece bu yeni yüzyılda temel isteklere daha iyi yanıtlar bulmayı sağlar; yaşam boyu eğitimi destekler, eğitimin herkese ulaşmasına imkan sağlar, insanların belli özellik ve yeteneklere sahip olduğunu anlamasına yardım eder.  Başka bir deyişle, Socrates dil eğitimini, hareketliliği ve yeniliği destekler.

İşbirliği

Socrates eğitimin her alanında Avrupa işbirliğini savunur. Bu işbirliği; hareketlilik (Avrupa’da seyahat etmek), ortak projeler organize etmek , Avrupa ağ sistemi kurmak (uygulama ve fikirleri yaymak), çalışmaları ve karşılaştırmalı analizleri yönlendirmek gibi  farklı biçimlerden oluşur.
Uygulamada Socrates insanlara başka bir ülkede öğrenme, öğretme, yerleştirme veya bir eğitim programına katılmayı önerir. Eğitim kurumlarının eğitim projeleri üretmelerine ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak verir. Kurumlara ve NGO’lara eğitim konuları üzerinde çalışma olanağı sağlar.
Şu altın kural dikkate alınmalıdır; sadece sınır ötesi işbirliği üzerine Avrupa boyutundaki etkinlikler ancak maddi destek alabilir.

Geniş Anlamda Okul

Socrates seviyeye bakmaksızın anaokulundan üniversiteye kadar her öğrenimi destekler. Bu aynı zamanda genelde gayr-resmi yolları kapsayan yetişkin eğitimini de içerir.
Eğitim kurumları görevlerini kapalı kapılar ardında sürdüremezler, yeni fikir ve uygulamalara başka ülkelerdeki kuruluşlarla ortaklıklar kurarak ve sivil toplum kuruluşları ile çalışarak açık olmalıdırlar.

Herkes Düşünülür

Socrates eğitimi topluluğun her bireyini hedefler ve bu gerçek anlamda herkes demektir:

 • Zorunlu eğitim öğrencileri, öğrenciler, insanlar-genç olan ya da olmayanlar- tekrar öğrenim hayatına dönmek isteyenler;
 • Çalışmakta olan veya stajyer olan öğretmenler; eğitimde yer alan idari personel, yönetici ve yardımcıları;
 • Her tür eğitim kurumu;- tüm ilgili partiler: memurlar ve karar yapıcılar; bölgesel ve yerel otoriteler; aile birlikleri; sosyal ortaklar; iş sektörü; kuruluş ve NGO’lar.

Belli Öncelikler

Hedef gruplar ya da projenin içeriği ne olursa olsun, Socrates Avrupa’nın çok kültürlü karakterine vurgu yapar. Daha az avantaja sahip insan grubunu eğitim anlamında destekler. Sosyal dışlama ve okullardaki başarısızlığı önlemeye gayret eder. Durumlarına bakılmaksızın kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini destekler. Yeni bilgi iletişimi teknolojileriyle (ICT) bir depolama oluşturur. Farklı Avrupa dillerinin öğrenimini ve eğitimdeki yenilikleri destekler.

Sekiz Hareket

Socrates sekiz farlı hareketten oluşur:

 • Comenius: okul eğitimi
 • Erasmus: yüksek eğitim
 • Grundtvig: yetişkin eğitimi ve diğer eğitim yolları
 • Lingua: Avrupa dillerini öğrenme
 • Minerva: eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT)
 • Eğitim sistem ve politikalarındaki yenilikler ve incelemeler
 • Diğer Avrupa programlarıyla ortak çalışmalar
 • Tamamlayıcı aşamalar

Socrates hakkında daha detaylı bilgi;

* Ülkenizdeki ulusal Socrates acentasından(aşağı bakınız)
* http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html adresinden
* Socrates hakkında daha detaylı bilgi için “Socrates eğitime giden yol” adlı broşüre danışabilirsiniz
* Teknik bilgi ve “başvurular için rehberlik hizmetleri” ne danışınız.

Katılımcı Ülkeler

Toplam 31 katılımcı ülke vardır:

 • 15 Avrupa Birliği ülkesi: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere.
 • Üç EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Kuruluşu) : İzlanda, Liechtenstein ve Norveç
 • 10 birleşmiş ülke. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan,Latvia, Litvanya, Polonya, Romanya,Slovakya, ve Slovenya.
 • Kıbrıs, Malta  ve  sırası gelince Türkiye.