Göçmenler için Pratik Rehber

TÜRKLER

Vize Vermeye Yetkili Organlar

Alman kanunlarına göre (Oturma Kanunu bölüm 71 (2)) vize verme sorumluluğu Almanya Federal Cumhuriyetinin yetkisindeki elçilik ve konsolosluklardadır. Prensipte, Federal Yabancılar Bürosu bireysel vize başvurularında  karar verme yetkisine sahip değildir aynı zamanda  elçiliklerin bireysel vize başvuruları uygulamaları ilgili bilgi sahibi de değildir.

Vizeler başvuruyu yapan kişinin oturmakta olduğu bölgedeki sorumluluk sahibi elçilik ya da konsoloslukça verilir.

Vize Ücretleri

Adı geçen ulusal vize ücreti ( kişi Almanya’da üç aydan fazla kalmayı planlıyorsa, örneğin bir öğrenim dönemi için) 30 avrodur.
Almanya’da 90 günden fazla kalmayı planlayan başvuru sahipleri ancak kalışlarının ilk üç ayında herhangi bir Schengen ülkesine geçmeyi düşünüyorlarsa ( örneğin; bilim adamları) adı geçen ulusal “ hybrid vize”sini almalıdırlar. Hybrid vizesinin tutarı 60 avrodur.
Schengen vizesinin ücreti 60 avrodur (15 Schengen ülkesine seyahat için geçerlidir ve 90 günlük kalış süresini  içerir).

Vize Başvuru İşlemleri İçin Gereken Süre

Kural olarak, kısa süreli kalış vizeleri üzerine karar verebilmek için yetkili kurumun karar verme süresi iki ile on gün arasında değişmektedir. Uzun süreli kalış vize işlemleri ya da para kazanmak için çalışma başvurularına karar vermek birkaç aylık süreyi kapsayabilir.
Seyahatlerin en yoğun olduğu dönemlerde Alman yetkili organlara başvuruda bulunmak beklemeyi gerektirebilir. Almanya’ya girmek için vize alması gereken başvuru sahiplerinin evraklarını doğru zamanda (zamanında) vermesi gerekmektedir.

Başvuru Prosedürleri

Kural olarak, başvuru sahipleri vize başvurularını ikamet ettikleri yerdeki Alman yetkili organına şahsen ve gerekli tüm evraklarla yapmalıdırlar. Başvuru sahipleri vize almak için zaman kaybetmemek adına ek bilgi ve evraklar konusunda gerekli olan verileri öğrenmek amacıyla kendi ülkelerinden ayrılış tarihlerinden önce sorumlu birimlerle iletişime geçmelidirler.
Yetkili birimden vize başvuru formları yerel dilde olmak üzere ücretsiz olarak temin edilebilmektedir. Formlar (en az bir nüsha olmak üzere) el yazısı ile yetkili birimin bulunduğu bölgenin dilinde teslim edilmelidir. Hangi formların gerektiğini öğrenmek için öncelikle yetkili birimle iletişim kurulması gerekmektedir.

Kısa Süreli Kalış (Schengen) Vizesi İçin Gerenler

Ziyaretçi vizesi vermede, yetkili kurum Toplum Kanunlarına ve Alman Yabancılar Kanunlarına ( Oturma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri) bağlı kalmak zorundadır. Oturma kanunu,  ziyaretçi ya da turist vizesi vermeyi garantilemez. Vize ancak başvuru sahibi Federal Alman Cumhuriyetini tehlikeye sokacak veya zarar verecek bir duruma sahip değilse garanti olabilir. Başvuru sahipleri niyet ettikleri kalış süresi için yeterli ödenekleri olduğunu ispat etmek zorundadırlar ve bu bağlamda ilgili devlet parasını ödenek olarak gösteremezler.  Başvuru sahibi seyahat ücretlerini ve kalış süresindeki ücretleri  kendi bütçesinden karşılayamayacak durumda ise, Almanya’da kendisini misafir edecek kişi seyahatle ilgili hatta sağlıkla ilgili doğabilecek masraflar da dahil olmak üzere tüm giderleri karşılayacağına dair teminat verebilir. Oturma kanunun 66. bendine göre, böyle bir teminat ancak  Almanya’daki ev sahibinin ikamet ettiği bölgedeki yabancılar şubesi yetkilisine verilebilir.
Avrupa Konseyi kararlarına göre, vize sahipleri kural olarak içinde bulunacakları Schengen bölgesinde geçerli olabilecek bir sağlık sigortası ( en az 30,00 avroluk )yaptırmak zorundadırlar.  Bu sigorta, başvuru sahibinin kendi ülkesinden yaptırılabileceği gibi ev sahibi tarafından da yaptırılabilir.
Bir başvuruya karar verirken, yetkili organ Almanya’nın güvenliğini ve  diğer Schengen ortaklarını düşünürken, başvuru sahibinin kişisel durumunu ve insanlık haklarını da düşünmelidir. Aynı zamanda başvuru sahibinin geri dönüşüyle ilgili durumunu da değerlendirmelidir. Bu nedenlerle her başvuru kendi içinde değerlendirilmelidir.
Oturma kanunun 77 . Bendine göre uluslararası uygulamalarda  bir vize başvurusunun reddiyle ilgili açıklama yapılması zorunluluğu yoktur. Aynı kanunun 83. bendine göre başvuru sahipleri turist vizesi almak için yaptıkları başvuru reddedilmeyecektir.

Uzun Süreli Kalışlar Ve/Veya Para Kazanmak İçin Kalışlar da Vize almak İçin Gerekenler

Kural olarak, tüm yabancılar üç aydan daha uzun tüm kalışlarıyla ilgili hatta para kazanmak gibi bir durumları söz konusuysa mutlaka  vize almak durumundadırlar.
Diğer ülke vatandaşları uzun süreli kalış planlamaktaysalar ülkeye giriş yapmadan önce ilgili organdan  vize almak için başvuruda bulunmalıdır. Vize başvuruları  Almanya’daki ilgili yabancılar yetkilisi tarafından onaylanmalıdır. Bu yetkili, başvuru sahibinin oturma izni almaya niyet ettiği yerdeki yabancılar yetkilisidir.  Uzun süreli kalış (üç aydan daha uzun süre) vize formları  yetkili organdan ücretsiz temin edilebilir. Formlar (en az bir nüsha olmak üzere) el yazısı ile yetkili organın bulunduğu bölgenin dilinde teslim edilmelidir. Hangi formların gerektiğini öğrenmek için öncelikle yetkili organla iletişim kurmanız gerekmektedir.
Onay aşaması genellikle üç ay sürer, bazı durumlarda yabancılar yetkilisinin diğer yetkili mercilere ( örneğin; Federal İş Verme Acentası gibi) danışması nedeniyle  daha uzun sürebilir. Yetkili organ ancak yabancılar yetkilisinden onay aldıktan sonra vize verebilir.
Yabancılar yetkilisi aynı zaman da hali hazırda Almanya’da ikamet eden yabancılarla ilgili oturma kanununa dayanarak kararlar verebilir. Yabancılar yetkilisi Federal Yabancılar Bürosunun yan kuruluşu değildir ve de Federal Yabancılar Bürosu onların kararlarını etkileyemez.  Yabancılar yetkilisi bakanlıklar boyutunda ve federal devletler senatosunda itibar görmektedir.

Oturma Hakları

Yeni kanun ilk defa bağımsız oturma hakkı olarak vize vermeyi mümkün kılmaktadır. Bu yönetmelik kısa süreli kalışlar için de önemlidir. Vize sahibi olmak artık oturma hakkı alma zeminini oluşturmaktadır. Önceki yabancılar kanununda bu durum sadece Almanya ülke sınırları içine girildikten sonra mümkün olabiliyordu.
Uzun süreli kalış durumunda, ayrım ancak sınırlı oturma izni ve sınırsız oturma izni arasında yapılabilir. Hala ülkeye ilk girişte Federal Cumhuriyet adına vize gerektirmektedir bu durum daha sonra oturma izni veya Almanya’ya yerleşme izni olarak değiştirilmiştir. Sınırlı oturma izni kanunda listelenmiş olası oturma talepleri karşılığında verilir ( örneğin; eğitim, kazançlı iş, uluslararası hukuk, insan hakları, politik ve ailesel nedenler). Sınırsız oturma izni ancak bir yabancı beş yıllık oturma izni almaya hak kazanmış ve belli durumları karşılıyorsa verilir ( örneğin; sağlam gelir, temiz kağıdı, ve yeterli düzeyde Almanca bilgisi, vb.).

Eğitim Amaçlı Oturma

Yabancılar devlet ya da devlet destekli yüksek eğitim kurumlarında okuyabilmek veya bu kurumlara başvurabilmek için yenilenebilir oturma izni alabilirler. Mezuniyet sonrasında, yabancılar okudukları bölümlerle ilgili iş imkanı bulabilmek amacı ile bir yıla kadar uzatabilecekleri oturma iznine sahip olabileceklerdir. Eğitim hazırlığı veya okul devamlılığı ile ilgili olmayan dil kursları katılımı için oturma izni bazı durumlarda verilebilir. Federal İşveren Acentaları onay verdiği takdirde, oturma izni, şirkette devam eden eğitimlere katılma ve tamamlama amacıyla verilebilir.

İş Göçü
           
Önceden uygulanan oturma ve çalışma izni yerine, 1 Ocak 2005’te iş pazarındaki uygulamayı garantileyen oturma izni yürürlüğe girmiştir. Böylelikle yabancılar, tek bir yetkili ile muhattap olmak durumundadırlar. Yurt dışında bu  yabancı yetkili merciler (elçilik ve konsolosluk vize büroları gibi) Almanya’da ise yabancılar yetkilileridir.
Kanun ilk etapta iş anlamında iyi eğitim  sahibi kişilere daimi oturma izni vermeyi garantiler. Bu kişiler oturma iznini derhal alabileceklerdir. Bu kişilerle Almanya’ya giren aile üyeleri de para kazanacakları işlere başlayabilirler.
Kendi işini yapan kişilerin yerleşmeye teşviki: kural olarak kendi işine sahip kişiler en az bir milyon avro yatırdıkları ve en az 10 iş kurdukları takdirde oturma izni alabilirler. Bu beklentiler karşılanmıyorsa, her durum kendi içinde ekonomik duruma veya bölgeye özel bir katkısı olup olmadığına bakılarak ve finansal temeller de incelendikten sonra değerlendirilir.
Öğrenciler artık eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra Almanya’da iş bulma amacıyla bir yıla kadar kalabilirler.
Onayı çoğunlukla Almanya’nın ihtiyacına göre belirlense de, oturma izni kişiye yapılan bir iş teklifi ile de verilebilir.

Aile Bireylerinin Ve Çocukların Müteakip Göçü

Aile bireylerinin ve çocukların müteakip göçüyle ilgili yönergeler önceki yabancılar kanununa göre ciddi anlamda değişmemiştir. Aile üyeleri yabancı ülkeye göç ettiğinde oturma iznine ve elbetteki yaşayacak bir yere sahip olmalıdır. Diğer yapılması gerekenler de Almanya’da ikamet eden yabancının içinde bulunduğu duruma göre gerçekleştirilmelidir.

Uyumu Desteklemek

İlk defa Oturma kanunu yasal anlamda uyum kursu sağlamaktadır. Bu hak Almanya’da daimi oturma hakkı elde etmiş ve ilk defa oturma izni alan yeni göçmenlere insani boyutta bir hak tanır. Yabancılar temel dil becerilerine sahip değillerse, kursa gitmek zorundadırlar.