İLK ADIMLAR PROJESİ

İlk adımlar projesi –Genel Bakış

İLK ADIMLAR-GÖÇMENLER İÇİN ÖZERK ÖĞRENİM-GENEL BAKIŞ

PROJEMİZ

Projemizin amacı Avrupa Birliğinin üç aday ülkesi olan TR,RO,BG’da yaşayan insanların gidecekleri ülkelerde DE, IT,GR’da iş bulabilmeleri ve bu yeni toplumlarda etkin rol edinebilmeleri  için paket halinde araç ve gereçler geliştirmek, değerlendirmek ve yaymaktır. Buradaki hedefimiz bu göç grupları için temel düzeyde iletişim becerisi, gidilecek ülkenin kültür ve tarihi hakkında bilgiler vererek özerk öğrenimde yeni ve çekici bir metot oluşturmaktır.”İlk adımlarla” yeni ülkeye daha kolay, daha etkili ve daha hızlı uyumu hedefliyoruz.

Paket içeriğimizde; üç adet iki dilli, çağdaş ifadeler kitabı sözlük dahil olmak üzere (öğretilen dilde olmak üzere DE,IT,EL), üç adet dilbilgisi kitabı, dilin doğru sesletimini gösteren telaffuz kitabı, üç adet her göç edilen ülkenin kültür ve tarihini anlatan kitap ve son olarak da anadil konuşmacılarının seslendirdikleri CD’ler bulunmaktadır. Projemiz yedi dildeki (DE,IT,EL,TR,RO,BG,EN) çevirisi, açık konumdaki göçmen organizasyonları, göçmen iletişim forumları olan web siteyle  de desteklenmektedir.