İLK ADIMLAR PROJESİ

Çıktılar

Projemiz yetişkin göçmenleri (veya TR, RO, BG’ den göç etmeyi planlayanları) güdülemek için  temel iletişimdeki dil becerilerini edinmeleri, gidecekleri ülkenin (DE, IT, GR) tarih ve kültürü hakkında bilgi edinebilmeleri için özerk eğitim adına esnek ve çekici bir paket geliştirmiştir. Özellikle hedef göçmen grupları için hazırlanmış olan özerk dil öğretim metodumuz aşağıdaki araç ve gereçleri içerir:

  1. Basılmış materyaller: a) üç (3) adet iki dilli çağdaş ifadeler kitabı,(DE-TR,IT-RO,EL-BG) sözlükleri dahil olmak üzere, b) üç (3) adet modern o dilin sesletimini de gösteren dilbilgisi kitabı (ikinci dil olarak öğrenilen DE, IT, EL dahil) c) üç (3) adet her ev sahibi ülkenin tarih ve kültürü hakkında bilgi veren kitap.

  2. ICT materyalleri: anadili konuşanlar tarafından ifadeler kitabındaki tüm diyalogların okunduğu ve sesletim rehberliği veren üç (3) adet dinleme CD si.

  3. Web desteği ve geri dönüt: Projemiz yedi dile (DE, IT, EL, TR, RO, BG, EN) çevrilen web sitemizle, göçmen ve göçmen organizasyonlarının canlı iletişimde bulunabileceği Forumla desteklenmektedir.

Özerk öğrenim modüllerimizin amacı yetişkin göçmenleri güdülemek için esnek, çekici kullanımı kolay materyaller geliştirerek, göçmenlerin hedef ülkelerin temel dil becerilerini edinmelerini sağlamak ve yeni ülkelerinde ilk adımlarını daha kolay ve güvenli atmalarını sağlayarak, yaşayacakları ülkeye daha kısa sürede uyum sağlamalarını başarmaktır. Eğitici materyallerimiz dil öğreniminin yetişkin ya da çocuk olsun gerçek dünyadaki gerçek insanlarla iletişim kurarak, onları dinleyerek öğrenildiği teorisi üzerine kuruludur.  Bu kavrama dayanarak basımları ve dinleme materyallerini aşağıda belirtildiği gibi geliştirdik.

1) Basılan materyaller dikkate alındığında, aşağıda ortaya konan model geliştirilmiştir:

  • Her biri 500’den fazla temel ifade içeren modern iki dilli ifade(ler) kitapları, bu kitaplarla göçmenlerin yeni ülkelerinde karşılaşabilecekleri günlük durumlarla başa çıkabilmeleri beklenir. İfadeler kitabı bölümlere ayrılmıştır; var olan bölümde temel ifadeler ve günlük yaşamı sürdürebilecek deyimler, gerçek yaşam alıntıları; bir yere varış, iş arama, otele, restouranta, bankaya, postaneye, doktora gitme gibi acil durumlarla başa çıkabilme ifadeleri, ve günlük problemler yer alır. Göçmenlerin yeni ülkelerindeki yaşama hızlı uyumu söz konusu olduğu için, ifadeler kitapçığı günlük yaşamda sık kullanılan sözcük ve ifadelerden oluşur, gereksiz sözcük ve ifadeler bu kitaplarda yer almaz.
    İfadeler Kitabındaki her bölüm bir sonraki bölümün kurucusu gibidir. Başka bir deyişle, öğrenciler öğrendiklerini bir önceki dersin üzerine ekleyeceklerdir. Kitapların biçimi de pratiktir, içeriği ve çekici düzeniyle kullanımı kolaydır. Her üç ifade(ler) kitabının da dağarcığı 4000 sözcüğü aşan çağdaş iki dilli sözlüğü vardır.
  • Hedef dile ait Dilbilgisi Kitapları temel dilbilgisi konularının pek çok örnekle açıklandığı kolay okunan kısa bölümlere ayrılmıştır.Bu kitaplar okumayı ve öğrenimi kolaylaştırmak için basit bir dille hazırlanmıştır. Dil bilgisi kuralları göçmenlerin ana dilleri ile açıklanmıştır. Ayrıca bir sesletim rehberi de içermektedir.
  • Hedef ülkelere ait Tarih ve Kültür Kitapları, göç edilecek ülkenin tarih ve kültürü hakkında bilgiler verir. Tarihi olaylar ve kültürel boyut kısaca anlatılır, fakat bu anlatım ev sahibi ülkenin tarih ve kültür varlığı hakkında bilgi sahibi olmayı hedeflediği için kolay ve çekici bir üslupla verilir. Tarih ve kültür kitapları göçmenlerin anadilinde kısa çevirilerle anlatılır.

2) Dinleme CD‘leri, her hedef dilde bir tane olmak üzere, metodumuzun en önemli bölümüdür, göçmenlerin gerçek hayattaki ifadeleri duyduklarında, anlamalarına yardım eden ve aksan çalışmalarını sağlayan bir yardımcı niteliğindedir. Göçmenler için kendi dillerinden farklı olan hedef dilin ses sistemini öğrenmek çok önemlidir.  Ayrıca, bir ana dili konuşucusu tarafından sözcüklerin bir tümce içinde nasıl kullanıldıklarını duymak da çok önemlidir. Bu nedenle dinleme CD’leri İfadeler kitabındaki tüm ifade ve diyalogları ana dilindeki sesletimi ile içerir.

3) (yedi (7) dildeki) WEB SİTESİ üç bölüme ayrılır.  İlk bölüm projemizin teşvik ve dağıtım materyallerini içerir, ikinci bölüm geri dönüt ve güncellemeyi üçüncü bölüm ise göçmen ve göçmen kuruluşları ile canlı iletişim kurmayı sağlayan bir Forum içerir.