İLK ADIMLAR PROJESİ

Ana Hedefler

Projemiz:

  1. TR, RO ve BG’dan gelen yetişkin göçmenlerin gidecekleri DE, IT, GR gibi ülkelerin temel dil yapısını, kültür ve geleneksel varlıklarını öğrenmesinin o ülkeye  uyum sağlamalarına etkisi olduğunu düşünerek yardım etmeyi,
  2. Yukarıda belirtilen ülkelerden gelen göçmenlere yeni katıldıkları toplumda etkin rol edinmelerine katkıda bulunmayı,
  3. Dil becerileri edinerek iş bulma potansiyelini arttırmayı,
  4. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile savaşmayı, gidecekleri  ülkelerde göçmenlere ilk adımlarında daha fazla şans tanımayı,
  5. Basılmış materyaller, dinleme CD’leri ve internet desteği içeren araç ve gereçlerle göçmenleri güdülemek için yeni ve çekici öğrenme metodları geliştirmeyi,
  6. Göçmenlerin dil kurslarına katılma zamanları olmadığı için, özerk eğitimi desteklemeyi,
  7. Eski Avrupa Komisyonu üyeleri ile aday üyeler arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi,
  8. Ürünlerimizi bir grup göçmen üzerinde test etmeyi, değerlendirmeyi ve sonuçları Avrupa’ya yaymayı hedefler.

Projemizle, TR, RO ve BG göçmenlerinin DE, IT, GR gibi ev sahibi ülkelere hızlı uyumunu onlara dil edinimi, tarih, kültür, araç ve gereçleri sunarak ilgili kurumların çalışma sonuçlarını, tüm Avrupa’ya yayarak başaracağımızı umuyoruz.
Aynı zamanda yüksek oranda iç göç alan diğer ülkeler için de projemizin model oluşturmasını hedefliyoruz.