İLK ADIMLAR PROJESİ

Pedagojik ve eğitsel yaklaşımlar

Projemizin öncelikli amacı yetişkin göçmen hedef gruplarımızın gidecekleri ülkelere hızlı uyumlarını  sağlamaktır. Amacımıza ulaşmak için dil öğreniminde özerk bir metod geliştirdik. Bunun sebebi de göçmenlerin sosyo-ekonomik açıdan olumsuz şartlardan gelmesi, paralarının veya zamanlarının bir dil kursuna gidebilmeleri için yeterli olmamasıdır. Bizim eğitsel yaklaşımımız bir kitaba, dinleme CD’sine ve internet bileşkesine bağlıdır. Bu öğrenciye büyük esneklik getiren bir yaklaşımdır çünkü kendi kendine çalışabilmesi için pek çok alternatifi vardır. Hem kitap hem de dinleme materyaline sahip olunması telaffuz  ve aksanının sadece telaffuz kitabına sahip olmaktan daha fazla yarar sağlayacağı kesindir, kişi gerçek dili dinlediğinde daha az anlama zorluğu çekecek ve yazılı dille de ilgili çalışmalar yapabilecektir. Yabancı dil öğreniminde başarılı olmanın en önemli etkeni yeterince güdülenmek gerçek dünya ile karşı karşıya kalmaktır. Bu da göçmenlerin  etkileyici, esnek ve kolay bir metodla gidecekleri ülkelerin dillerini daha kolay öğrenecekleri anlamına gelmektedir ve aynı zamanda dili kullanırken ne yapılması gerektiğini anlatan gerçekçi ve enteresan eğitici materyaller kullanılmalıdır. Öğrenciler gerçek hayatı yansıtan diyaloglara ilk aşamadan giriş yapmalılardır.
Dil öğrenimine ek olarak gidilecek ülkenin kültür ve tarihi hakkında fikir sahibi olmak da göçmenleri o ülkeye uyum anlamında güdüleyecektir, ve iş bulma olasılıkları artmış olacaktır.