ORTAKLAR

TÜRKİYE ÜZERİNE ÇALIŞMALAR MERKEZİ

(STIFTUNG ZENTRUM FÜR TÜRKEISTUDIEN)

Essen (DE) enstitüsü Kuzey-Rhine-Westphalia hükümetine ait bir devlet kuruluşudur.Bu kurumun NGO Özel Danışmanlık statüsü Birleşmiş Milletlerin Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından  tanınmıştır. Kurum Duisburg-Essen üniversitesindedir ve yine üniversite  ile yakın çalışmalar yapmaktadır ancak üniversitenin bir parçası değildir.
Kurumun daimi çalışan 26 personeli vardır. Proje için kurumun tam zamanlı çalışan iki personeli görev almaktadır. Duisburg-Essen üniversitesinin yaklaşık 26.000 öğrencisi vardır.
Kurum Alman-Türk ilişkilerini, Türkiye hakkındaki bilgi düzeyini, Avrupa’daki Türk göçmenleri destekler. Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirir, araştırmaları ve halkla ilişkileri destekler.
Türkiye Üzerine Çalışmalar Merkezi özellikle ağ bağlantılarını kullanarak ve kullanımı destekleyerek, sosyal araştırmalar yapan, politik öneriler sunan, halkla birlikte hizmet sektöründe çalışan, aynı zamanda, Almanya ve diğer Avrupa vatandaşlarının göç konularıyla da ilgili araştırmalar yapan bir araştırma kurumudur. Kurum Türkiye’deki sosyo-ekonomik ve politik gelişmeleri, Türkiye’nin komşuları ve Avrupa Birliği ile olan ticari ve politik ilişkilerini de inceler.
Bu araştırma kurumu göçmenlik konusundaki uzmanlık alanıyla projenin sadece değerlendirme ve dağıtım aşamasına katılmıştır. Kurumda istatistiksel analiz ve rapor hazırlama aşamasında. projeyi değerlendirme tecrübesine sahip Siyaset, Sosyal Bilimler, Ekonomi ile ilgili bilim adamları, Etnolog ve İslam bilim adamları  çalışmaktadır.