ORTAKLAR

IBERIKA DİL OKULU

BERLİN, ALMANYA

IBERIKA Berlin’de bulunan özel bir dil okulu ve eğitim kurumudur.

Kurum yedi tam gün çalışan ve sayısı dönemlere göre  20 ile 30 arasında değişiklik gösteren yarım gün çalışan personelden oluşur. Bu projeye tam gün çalışan iki personel ve yarım gün çalışan üç öğretmen ile katkıda bulunacağız. Haftada ortalama 160 öğrenci Iberika’da eğitim görmektedir.
10 yılı aşkın süredir, Iberika, Iberya yarımadasının azınlık dillerini öğretmektedir. Öğretmenler prensip gereği ana dili konuşanlardan oluşur ve dilbilim eğitimi almış olmaları şarttır. Iberika Avrupa dil sertifikaları vermek için sınav yapma yetkisine sahiptir ve eğitimde yeni metotların gelişiminde aktif rol oynar.
Iberika ileri mesleki eğitim programları adına tanınmış bir eğitim kurumudur ve kuruluşlara mesleki dil kursları verir. Kurum sosyal ve kültürel konularda değil kültürler arası eğitim verir. Öğretmenlerin anadili konuşan kişilerden seçilmesi hedef dilin konuşulmasını garantiler.
Yabancı dil olarak Almanca kursları Iberika çalışmalarının önemli odağını oluşturur. Berlin Türk göçmenlerin sayıca ciddi çoğunluk oluşturduğu bir şehirdir.  Bu nedenle, Türk göçmenler Iberika öğrencilerinin çoğunluğunu oluşturur, pek çoğunun da Almancası yoktur. Yabancı dil olarak Almanca kurslarında iletişim dili ve günlük bilgi öğretimi önemli rol oynar. Öğretici temellerinin yanı sıra, bireysel destekle de Iberika göçmenlerin Almanya’ya uyumunda yıllardır yardımcı bir kurumdur. Iberika bu destek kurslarını Göçmen ve Mülteci Federal Ofisi yardımı ile sürdürür.
Iberika’nın çalışmaları günlük Avrupa gelişimleri boyutuna dayalıdır, aksi takdirde diğer elli üye okulla güvenilir ve yakın iş birliği olası değildir. Iberika Leonarda da Vinci Programı çerçevesinde pek çok kez hareketlilik projelerinde etkin rol almış olması nedeniyle Avrupa işbirliği projelerine yatkındır.