ORTAKLAR

GAYRİ-RESMİ EĞİTİM ve AVRUPA BİLGİ AGENTASI

YAMBOL, BULGARİSTAN

Kurum kâr gütmeyen bir kuruluştur.
“Gayri-resmi eğitim ve Avrupa bilgi acentasında” üç tam gün çalışan personel ve iki yarım gün çalışan personel mevcuttur. Projemiz için iki tam gün çalışan personel, iki yarım gün çalışan personel ve bir de dışarıdan danışman ile çalışacaktır.
Deneyim; Kurum genç insanlara aktif vatandaşlık, Avrupa’ya aitlik, tolerans ve ırkçılığa  karşı konularda somut yardımda bulunmayı hedefler. Kurum genç  insanları Avrupa konularına yakınlaştırmayı ve bölgeye Avrupa boyutu  getirmeyi hedefler. Kurum gönüllü etkinlikleri; eğitim, kültür, spor, sanat gibi vs. destekler. Aynı zamanda aynı alanlarda çalışan diğer organizasyonlarla deneyim ve bilgi paylaşımında bulunur.
Kurum bölgesel, ulusal ve Avrupa projelerine katılır( Gençlik Programı, Grundtvig1, Coomenius2.2 gibi). Eğitim alanında Avrupa komisyonunun Programlarına ve Avrupa Birliği ile ilgili bilgi kampanyalarını destekler. HIV/AIDS ve madde bağımlılığına karşı kampanyalar düzenler ve şehirlerdeki okullarda AB bilgisini arttırmak için çalışır. Aynı zamanda medya araçlarını, kültürler arası eğitimi, dilbilim ve kültür değişimi programlarını kullanarak sınır ötesi gençlik işbirliğini destekler.
Yambol şehrinde olan kurum Sofya Üniversitesi ile işbirliği yapar  ve Yambol şehri Bulgaristan’daki özellikle Yunanistan’a göç eden genç insan nüfusunun çoğunluğuna sahiptir.