ORTAKLAR

MÜLTECİLER İÇİN ROMANYA MİLLİ KONSEYİ

BUCHAREST, ROMANYA
Kurum 1998’de kurulmuş devlet kullanımına açık ancak özerk bir kuruluştur.
Kurumda 22 personel çalışmaktadır. Projemizde kurumun tam gün çalışan beş personeli görev alacaktır.
DENEYİM; Kurum Romanya’daki Mültecileri Temsil eden (UNHCR) Birleşmiş Milletler Yüksek Komisyonu ile yakın işbirliği halinde çalışan Romanya’daki NGO mülteci yardım yeridir. Kurumun görevi hukuksal anlamda insan haklarını ve mültecilerin özellikle sığınma arayanların haklarını korumak ve kollamaktır. Hedefleri ise; sığınma hakkını korumak ve mülteci statüsüne karar verirken bu hakkı uygulamak ve ayrıca mültecilerin uyumlarını kolaylaştırmaktır.
Kuruluş aynı zamanda sosyal yardımın yanı sıra, sığınma isteyenlere ve mültecilere ücretsiz hukuk ve sağlık hizmeti de verir. CNRR mülteci ve Romanya’daki ya da yurt dışındaki göçmenler için devlet ve özerk çalışan tüm kuruluşlarla işbirliği sağlar ve bu konuda toplumsal bilinç sağlamaya çalıştığı gibi bütçe arttırıcı kampanyalar organize eder.
CNRR, Sosyal Bölümü ile diğer pek çok önemli etkinliğinin içinde, sığınma hakkı isteyenlere dil kursları verir ve böylece iletişim için gereken bilginin edinilmesini sağlarken  bu insanların topluma uyumunu kolaylaştırmış olur. Kurum Romanya halkının gözünde bu insanların pozitif bir çerçevede algılanmasını sağlar ve bu insanların yaşadıkları fiziksel ve psikolojik travmaları Romanya’ya uyum aşamasında aza indirgemeyi amaçlar.