ORTAKLAR TOPLANTISI

Bilgi

Almanya, İtalya ve Yunanistan’a İLK ADIMLAR-Göçmenler için kendi başına Öğrenme PROJESİNİN, ortakları projenin gelişim ve sonuçlarını tartışmak için üç toplantı organize etmişlerdir.

  • ATİNA,YUNANİSTAN TOPLANTISI

İlk toplantı Atina,Yunanistan’da gerçekleşmiştir. Toplantıda ortaklar birbirini tanıma fırsatı bulduğu gibi projenin ilerlemesi ile ilgili görüş alışverişinde  bulunmuşlardır.

  • TORİNO, İTALYA TOPLANTISI

İkinci toplantı Torino, İtalya’da yapıldı. Toplantıda ortaklar projenin gelişimini tartıştılar, projenin basım aşamasında olan materyallerini, dinleme CD’lerini ve WEB sitesi hakkındaki görüşlerini paylaştılar ve proje ürünlerinin pilot uygulaması ve çalışmaların dağıtımı ile ilgili görüşlerini tartıştılar.

  • BERLİN, ALMANYA TOPLANTISI

Ortakların son toplantısı Berlin, Almanya’da yapıldı. Toplantıda ortaklar pilot uygulama sonuçlarını tartıştılar, proje ürünlerinin tanıtımını planladılar ve Pazar stratejilerini organize ettiler.