YETİŞKİN EĞİTİMİ

Yasal Temeller

Eğitimde Avrupa Birliği Genel Politikasının Hukuksal Temeli
Avrupa Birliği Antlaşması madde 149

“Birlik, üye ülkelerin işbirliğini destekleyerek, kaliteli eğitimin gelişmesine ve mümkünse, eğitim ve eğitim sistemindeki kuruluşların içerikleri, hatta kültürel ve dilbilimsel farklılıklarını da gözeterek üye ülkelerin sorumlulukları konusunda görevlerini tamamlamalarına destek vererek  yardım etmek ister.”

İkici Aşamada Socrates Programı ve Grundtvig Hareketinin Hukuksal Temeli (2000-2006)

Avrupa Parlamentosunun 253/2000/EC sayılı kararı ve konseyin eğitim alanında birlikte hareket programının ikinci aşamasını oluşturması; “Socrates”
“Hareket 1 (okul eğitimi) ve hareket 2’ye (yüksek eğitim)  ek olarak Grundtvig de Avrupa boyutunda yaşam boyu öğrenimi desteklemeyi, buna yardım etmeyi, yenilikleri, elverişliliği, erişebilirliği ve diğer eğitim yollarının kalitesini ve dil öğrenimini desteklemeyi zorunlu kılar.”

Socrates Programının İlk Aşaması ve Yetişkin Eğitim Hareketinin Hukuksal Temeli (1995-99) 

Avrupa Parlamentosunun 819/95/EC sayılı kararı ve konseyin Socrates programı ve daha net bir biçimde, Avrupa’daki yetişkin eğitimi teşviki ile ilgilidir.
“Avrupa boyutu sınır ötesi işbirliği ve yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşlar arasında deneyim paylaşımı aracılığı ile tüm alanlardaki yetişkin eğitimi desteklenmelidir.”