YETİŞKİN EĞİTİMİ

Grundtvig: Üçüncü eğitimsel link

Eğitimin tek alanı okul değildir. Eğitim, yaş ve mekan gözetmeksizin yaşam boyu sürer. Grundtvig adını Danimarkalı bir eğitmenden almıştır. Grundtvig eğitimi yaşamla bağdaştırmış ve herkese açmıştır. Buradaki hedef yetişkin eğitimi ve diğer eğitim yollarıdır. Grundtvig  Comenius (okul eğitimi) ve Erasmus (yüksek eğitime) ek bir eğitim halkasıdır.
Yetişkin eğitimi ülkeden ülkeye göre farklılıklar gösterir. Yetişkinlerin tekrar öğrenime başlamasının çeşitli sebepleri vardır. Bir yetişkin, yeni özellikler kazanabilmek ve daha kolay iş bulabilmek için okula/üniversiteye geri dönmek isteyebilir, kişisel ve sosyal gelişimine yatırım yaparak boş zamanlarını daha etkin kullanmak isteyebilir hatta etkin bir vatandaş ve demokratik sürecin bir parçası olmak adına bir adım atmak isteyebilir, bu sebeplerden herhangi birini gerçekleştirmek amacıyla eğitim hayatına geri dönmek isteyebilir.
Yetişkin eğitiminde resmi (okul, üniversiteler) veya gayri resmi kuruluşlar (kütüphane, müze, ebeveyn kuruluşları, vb.) rol alırlar.
Grundtving’in hedefi tüm yetişkinlerdir. Grundtving kendi eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamada zorluklarla karşılaşmış olanları özellikle destekler çünkü bu insanlar dezavantajlı ve toplumdan uzak yerlerde yaşarlar, zor sosyal şartlar altında yaşamlarını sürdürmektedirler veya yetersiz bilgi ortamlarına sahiptirler. Yaşa bakılmaksızın okul sisteminden ayrılmış yetişkinlere temel seviyede bilgi edinmeleri için yardım etmeye, güvenlerini arttırmaya çalışarak okul ortamı dışında elde edilmiş belli bilgi ve becerileri  kabul ederek, onlara ikinci bir şans vermenin de destekleyici bir yanı vardır.
Grundtvigle Avrupa Komisyonu dört çeşit etkinliği destekler.

* İşbirlikçi Projeler, Avrupa işbirliği ile elle tutulur veya ortak üretim projelerini yürütmek isteyen yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşlarla ilgilidir. Bu noktada gayri resmi eğitim sistemi yoluyla kabul edilmiş veya onaylı beceriler için sistem geliştirme bir örnektir. Başka bir örnek ise, yeni eğitim modülleri ve eğitim öğretim teknikleri geliştirmek olarak verilebilir.
İşbirlikçi Projeler hareketliliği içerebilir, ancak işbirliğinin öncelikli amacına bağlı olarak bir Avrupa eğitim ürünü üretmeyle sınırlı olabilir.
* Eğitim Ortaklıkları daha küçük kuruluşları hedef alır ve daha küçük çaplı işbirliği sağlar. Sonradan daha istekli çalışmalara ulaşabilecek farklı ülkelerdeki ortaklar arasında öncelikle iletişime odaklanır. Eğitim ortakları tecrübelerini, uygulamaları ve metotları birbirleriyle paylaşmak adına konferans, sergi ve çeşitli geziler organize etmektedirler. Bu bağlamda hareketliliğin önemli rol oynadığı kesindir.
* Eğitim Hareketliliği 1 veya 4 haftalık süreler içinde başka bir ülkede bir kursa katılmaya karar veren eğitimcilere yardım eder. Bu hareketlilik yetişkin eğitimindeki her tür personeli kapsar; öğretmenler, müdürler, idari personel, danışmanlar, özel ders öğretmenleri gibi.
* Son olarak, Grundtvig ağ bağlantıları yetişkin eğitiminde rol alan kişilere yeni uygulama ve fikirler yayma olanağı sağlar. Bu anlamda 2 tür ağ bağlantısı vardır: ana temaların tartışıldığı forumlardan oluşan konusal ağ bağlantıları ve ortak çalışmalarda yer alarak çalışmalarını  daha geniş alanlara yayabilecek kuruluşlara imkan sağlayan proje ağ bağlantıları.

 

Posta adresi
Eğitim, işitsel görsel ve kültürel Yönetim Temsilciliği
Unıt P1-Grundtvig-BOUR 2/34
Avenue du Bourget 1
BE-1140 Bürüksel

Temsiciliklerin  adresleri için iletişim sayfamıza bakın lütfen.
Telefon ve elektronik posta:
Ramunas Kuncaitis: 0032-2-29 50795
Eacea-p1---grundtvig ec.europa.eu