Programul SOCRATES

Programul de acţiune al Comunităţii Europene în domeniul educaţiei (2000-2006)

Obiectivele Programului Socrates

Socrates este un program educaţional european care implică aproximativ 30 de ţări europene.
Principalul său obiectiv este construirea unei Europe a cunoaşterii, venind astfel în întâmpinarea marilor provocări ale acestui secol: promovarea unui sistem de învăţământ de durată, încurajarea accesului tuturor la educaţie, facilitarea dobândirii unor abilităţi şi calificări recunoscute. Mai precis, Socrates doreşte să promoveze învăţarea limbilor străine, să încurajeze mobilitatea şi modernismul.

Cooperare

Socrates susţine cooperarea europeană în toate domeniile educaţiei. Această cooperare ia forme diferite: mobilitate (deplasare în Europa), organizare de proiecte în cooperare, stabilire de reţele europene (diseminare de idei şi bune practici), conducere de studii şi analize comparative.

În practică, Socrates oferă burse de studii, de predare, de începere a unui rezidenţiat sau urmarea unui curs într-o altă ţară. Oferă sprijin pentru stabilimente educaţionale, organizare proiecte de studii şi schimb de experienţe. Ajută asociaţiile şi ONG-urile în organizarea de activităţi cu subiecte educaţionale, etc.
Se cere însă respectarea unei reguli deosebit de importante: pot primi asistenţă financiară doar activităţile cu o dimensiune europeană bazată pe cooperare transnaţională.

Şcoala în sens larg

Socrates vizează toate mediile de învăţământ indiferent de nivel, începând de la cursuri de asistenţă medicală până la universitate. Aceasta include educaţia adulţilor care adesea implică mai multe metode informale.
Instituţiile educaţionale nu îşi pot îndeplini misiunea în spatele uşilor închise şi este necesară deschiderea lor spre idei noi şi practice, de exemplu prin construirea de parteneriate cu instituţii din alte ţări sau colaborarea cu diferiţi actori ai societăţii civile.

Se adresează tuturor

Socrates vizează absolut toate persoanele incluse în comunitatea educaţională:

 • elevi aflaţi în perioada studiilor obligatorii, studenţi, persoane tinere şi mai puţin tinere care doresc să îşi continue studiile;
 • profesori aflaţi în perioada instruirii sau care sunt deja implicaţi într-o activitate; angajaţi din sistemul managerial şi administrativ implicaţi în educaţie;
 • instituţii educaţionale de orice fel; - dar şi toţi cei interesaţi din afara instituţiilor respective; persoane din societatea civilă şi persoane de decizie; autorităţi locale şi regionale; asociaţii de părinţi; parteneri sociali; sectorul afaceri; asociaţii şi ONG-uri

Priorităţi comune

Indiferent care ar fi grupul ţintă şi oricare ar fi tipul proiectului, Socrates doreşte să valorizeze caracterul multi-cultural al Europei ca pe unul dintre obiectivele de bază ale cetăţeniei active. Susţine educaţia celor mai dezavantajate grupuri de persoane. Se străduieşte să contracareze excluziunea socială şi situaţia elevilor ale căror posibilităţi materiale sunt reduse. Promovează oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi indiferent de circumstanţe. Acordă o mare importanţă noilor tehnici de comunicare a informaţiei (ICT). Încurajează învăţarea diverselor limbi europene şi introducerea inovaţiilor în sistemul educaţional.

Opt moduri de acţiune

Socrates include opt moduri de acţiune separate:

 • Comenius: educaţie şcolară
 • Erasmus: educaţie superioară
 • Grundtvig: educaţie pentru adulţi şi alte metode educaţionale
 • Lingua: învăţarea limbilor europene
 • Minerva: tehnici de comunicare a informaţiei (ICT) în educaţie
 • Observare şi inovaţie a sistemelor educaţionale şi a politicilor în domeniu
 • Activităţi în parteneriat cu alte programe europene
 • Măsuri suplimentare

Mai multe informaţii despre Socrate pot fi obţinute la:

  • Agenţia naţională Socrates din ţara ta (vezi mai jos)
  • Adresa de site: http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
  • Pentru mai multe informaţii detaliate privind Socrates consultaţi broşura „Socrates, poarta spre educaţie”.
  • Pentru detalii tehnice şi ajutor în depunerea aplicaţiei, consultaţi „Ghid practic pentru aplicanţi”

Ţări participante

În total sunt 31 ţări participante:

- 15 ţări membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia şi Regatul Marii Britanii

- Trei ţări EFTA: Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

- 10 ţări asociate: Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia

- Cipru, Malta şi în curând Turcia