LINK-uri PENTRU ORGANIZAŢIILE DIN DOMENIUL IMIGRAŢIEI

Organizaţii Româneşti pentru Migraţie

Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi
Adresa: strada Mântuleasa, nr.42; et.3, ap.10
Sector 2, Bucureşti, 023962
România
Telefon: +40.31.405.02.75
Telefon/ Fax: +40.21.312.62.10
Site Web: www.cnrr.ro
E-mail: office@cnrr.ro

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
Adresa: Bd. Dacia, nr.89, sector 1; Bucureşti
România
Telefon/ Fax: 40-1-2304702; 40-1-2313179; 40-1-2303614
Site web: www.oim.ro
E-mail: IOMBUCAREST@iom.int

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Adresa: strada Sfântul Dumitru, nr.3, sector 3
Bucureşti, România
Telefon: +40.21.313.91.40
Site web: www.anofm.ro
E-mail: mass.media@anofm.ro