PROIECTUL „FIRST STEPS” (PRIMII PAŞI)

Proiectul “Primii Paşi” (First Steps) – prezentare generală

METODĂ AUTONOMĂ DE ÎNVĂŢARE PENTRU IMIGRANŢI  - prezentare generală
PROIECTUL NOSTRU

Scopul proiectului nostru este de a dezvolta, evalua şi disemina un pachet de instrumente care să vină în ajutorul imigranţilor socio-economici adulţi din trei ţări candidate (Turcia, România, Bulgaria) să se integreze în societăţile ţărilor gazdă, mai precis în Germania, Italia, Grecia cu scopul de a-şi îmbunătăţi perspectiva angajării în muncă şi de a-i ajuta să joace un rol activ în noile societăţi. Scopul nostru este de a dezvolta abilităţi de comunicare necesare în limba respectivă şi de a prezenta acestor grupuri specifice de noi imigranţi noţiuni de bază culturale şi istorice despre ţările gazdă printr-o metodă autonomă inovativă şi atractivă de învăţare. Se urmăreşte înlesnirea şi eficientizarea „primilor paşi” spre noile lor ţări şi prin urmare integrarea lor rapidă.
Pachetul nostru de instrumente flexibile constă în: trei ghiduri de conversaţie bilingve care includ dicţionare (câte unul pentru fiecare nouă limbă care urmează a fi învăţată: DE, IT, EL), trei manuale de gramatică care includ un ghid fonetic de pronunţie a cuvintelor în limba respectivă, trei cărţi în care sunt incluse informaţii culturale şi istorice despre fiecare ţară gazdă şi în final, trei CD-uri audio pe care poate fi ascultată pronunţia unui vorbitor nativ. De asemenea, proiectul nostru este sprijinit de acest Site Web tradus în şapte limbi (DE, IT, EL, TR, RO, BG, EN) şi de un Forum pentru o comunicare on-line între imigranţi şi organizaţiile care lucrează în domeniul migraţiei.