PROIECTUL „FIRST STEPS” (PRIMII PAŞI)

Rezultatele practice ale proiectului

Proiectul nostru a dezvoltat un pachet de instrumente flexibile şi atractive de învăţare autonomă cu scopul de a-i motiva pe noii imigranţi adulţi (sau pe cei care intenţionează să imigreze) din Turcia, România, Bulgaria să dobândească rapid cunoştinţe lingvistice de bază şi elemente de istorie şi cultură ale ţărilor gazdă (Germania, Italia, respectiv Grecia).
Metoda noastră de învăţare autonomă, creată special pentru grupul ţintă de imigranţi, conţine următoarele instrumente:

1) Materiale tipărite: a) trei (3) Ghiduri de conversaţie bilingve, cu un limbaj actual care includ dicţionare (DE-TR, IT-RO, EL-BG şi vice versa), b) trei (3) manuale moderne de gramatică care includ un ghid de pronunţie pentru limbile vizate (câte un manual pentru fiecare nouă limbă ce urmează a fi învăţată: DE, IT, EL), c) trei (3) cărţi care cuprind informaţii culturale şi istorice despre fiecare ţară gazdă.

2) Materiale ICT (tehnica de comunicare a informaţiei - TCI): trei (3) CD-uri audio (unul pentru fiecare nouă limbă care urmează a fi învăţată) pe care poate fi ascultată pronunţia unui vorbitor nativ, incluzând toate dialogurile din Ghidurile de conversaţie plus ajutor pentru pronunţia orală.

3) Suport Web şi comentarii: De asemenea, proiectul nostru este sprijinit de acest site Web tradus în şapte limbi (DE, IT, EL, TR, RO, BG, EN) şi de un Forum pentru o comunicare on-line între imigranţi şi organizaţiile care lucrează pentru imigranţi.
Scopul modulelor noastre pentru învăţare autonomă este de a dezvolta materiale uşor de folosit, adaptabile şi atractive cu scopul de a motiva imigranţii adulţi din ţările ţintă să dobândească repede noţiuni de bază în limba respectivă şi să le ofere încrederea de a face „primii paşi” pentru ca într-un timp scurt să se integreze în ţările lor gazdă. Materialele noastre didactice se bazează pe teoria că limbile străine sunt învăţate, fie de către adulţi fie de copii, prin ascultare şi interacţionând cu oameni adevăraţi în situaţii din viaţa reală. Bazându-ne pe acest concept, vom dezvolta materialele editate şi cele audio descrise mai sus.
Referitor la MATERIALELE TIPĂRITE, făcând o analiză mai aprofundată, am dezvoltat:
a) Ghiduri de conversaţie bilingve moderne, fiecare incluzând mai mult de 500 expresii de bază utile persoanelor imigrate pentru a se descurca în toate situaţiile zilnice pe care ei le pot întâlni în noile lor ţări. Ghidurile de conversaţie sunt împărţite în două secţiuni, fiecare incluzând toate frazele şi expresiile necesare pentru a se deplasa şi a comunica cu alte persoane în diferite situaţii des întâlnite în realitate ca: sosirea, căutarea unui loc de muncă, a merge la un hotel, restaurant, bancă, poştă, doctor, etc., expresii pentru a se descurca în situaţii de urgenţă şi în probleme zilnice. Deoarece persoanele imigrate se află în situaţia imperativă de a se integra repede în societăţile noilor lor ţări, ghidurile de conversaţie se bazează pe cuvinte şi fraze pe care ei trebuie să le folosească pentru a se descurca în situaţiile zilnice şi nu pe cuvinte şi expresii inutile.
Fiecare secţiune a Ghidurilor de conversaţie este proiectată ca bază a textului următor. Cu alte cuvinte, „studenţii” îşi vor continua studiul pe baza a ceea ce au studiat în lecţiile anterioare.
Formatul Ghidurilor de conversaţie este practic, uşor de folosit, conţinând o tablă de materii şi index, cu o aşezare în pagină atractivă. Toate cele trei Ghiduri de conversaţie includ dicţionare bilingve contemporane cu mai mult de 4000 de cuvinte.
b) Manualele de gramatică, câte unul pentru fiecare limbă ţintă, sunt împărţite pe capitole mici, uşor de citit, cuprinzând toate noţiunile gramaticale de bază explicate prin diferite exemple. Cărţile de gramatică sunt elaborate într-un format prietenos cu scopul de a-i motiva pe cititori să le parcurgă şi să înţeleagă structura şi folosirea limbii respective într-un mod interesant. În aceste manuale de gramatică, explicarea noţiunilor este făcută în limbile materne ale imigranţilor. Este inclus şi un ghid de pronunţie.
c) Cărţile de Istorie şi Cultură, câte una pentru fiecare ţară vizată, conţin noţiuni de bază importante din istoria şi cultura ţărilor gazdă. Evenimentele istorice şi aspectele culturale sunt prezentate pe scurt dar într-o manieră uşor de înţeles şi atractivă pentru a-i motiva pe imigranţi să se familiarizeze cu istoria, cultura şi tradiţiile ţărilor lor gazdă. Cărţile de Istorie şi Cultură includ scurte traduceri în limbile materne ale imigranţilor.
2) CD-urile AUDIO, câte unul pentru fiecare limbă vizată, sunt o componentă importantă a metodei noastre care sprijină efortul imigranţilor în învăţarea accentului şi îi ajută să înţeleagă limba atunci când o aud în viaţa de zi cu zi. Este important pentru imigranţi să înveţe sonoritatea limbilor, care poate fi foarte diferită de propria lor limbă. De asemenea, este important să se audă modalitatea în care cuvintele sunt aşezate într-o propoziţie într-o manieră corectă de către un vorbitor nativ. Din acest motiv CD-urile audio includ toate dialogurile şi frazele cuprinse în Ghidurile de Conversaţie folosindu-se pronunţia vorbitorilor nativi.
3) SITE-ul WEB (cu versiuni în şapte (7) limbi) este împărţit în trei secţiuni. Prima secţiune include materialul pentru promovarea şi diseminarea proiectului nostru, cea de-a doua secţiune include comentarii şi actualizări şi cea de-a treia secţiune un Forum pentru o comunicare on-line între imigranţi şi asociaţii care au ca obiect de activitate imigranţii şi fenomenul migraţiei.