PROIECTUL „FIRST STEPS” (PRIMII PAŞI)

Obiective principale

Proiectul nostru urmăreşte:

1) Să ajute imigranţii adulţi din Turcia, România şi Bulgaria (TR, RO, BG) să se integreze în ţările lor gazdă (DE, IT, GR) prin dobândirea unor cunoştinţe lingvistice de bază şi prin cunoaşterea culturii şi tradiţiilor ţărilor de destinaţie.

2) Să ajute imigranţii proveniţi din ţările amintite mai sus să joace un rol activ şi deplin  în cadrul noilor lor societăţi.

3) Să le îmbunătăţească perspectiva încadrării în muncă prin dobândirea de cunoştinţe lingvistice.

4) Să lupte împotriva rasismului şi xenofobiei şi să ofere imigranţilor o şansă mai bună pentru “primii lor paşi” spre ţările gazdă.

5) Să dezvolte o metodă atractivă şi inovativă de a învăţa care să îi motiveze folosind o combinaţie de instrumente didactice (materiale tipărite, CD uri audio şi comentarii on-line).

6) Să promoveze un sistem de învăţare autonomă, deoarece persoanele imigrate au de obicei puţin timp la dispoziţie pentru a urma cursuri de limbă.

7) Să întărească legăturile între ţările deja membre ale Comunităţii Europene şi ţările membre candidate.

8) Să testeze produsele proiectului nostru pe grupuri de imigranţi, să evalueze şi să disemineze rezultatele proiectului în Europa.

Ne aşteptăm ca proiectul nostru să contribuie la o mai rapidă integrare a imigranţilor proveniţi din TR, RO şi BG în ţările lor gazdă (DE, IT, GR) oferindu-le instrumente pentru învăţarea limbii şi pentru a se familiariza cu istoria şi cultura şi prin diseminarea rezultatelor către instituţii relevante de pe întreg teritoriul european.
De asemenea, proiectul nostru intenţionează să ofere un “proiect model” pentru alte ţări care se confruntă cu un număr mare de imigranţi ascunşi.