PROIECTUL „FIRST STEPS” (PRIMII PAŞI)

Grupurile ţintă

Grupurile ţintă care vor beneficia de proiectul nostru sunt tinerii imigranţi din trei ţări candidate Turcia, România, Bulgaria (TR, RO, BG) care vor dobândi cunoştinte lingvistice de bază în limbile germană, italiană respectiv elenă şi vor învăţa în acelaşi timp despre istoria şi cultura ţărilor lor gazdă (Germania, Italia şi Grecia). De asemenea, ţările gazdă (DE, IT, GR) vor beneficia de pe urma integrării rapide a imigranţilor. În plus, ne aşteptăm ca şi alte ţări care se confruntă cu o rată mare a imigraţiei să beneficieze de pe urma difuzării unui proiect “model”.

Materialele didactice autonome (materiale tipărite, CD uri audio şi platforma Web) vizează noii imigranţi adulţi din TR, RO şi BG care tocmai au intrat sau intenţionează să intre pe teritoriul DE, IT sau GR. Organizaţiile partenere lucrează sau colaborează cu grupurile noastre ţintă şi întreţin legături şi cu alte organizaţii care sprijină grupurile vizate. Proiectului nostru intenţionează să facă cunoscute produsele grupului de imigranţi aleşi, pentru a le monitoriza progresele şi pentru a le evalua cunoştinţele. Deoarece materialele noastre didactice se bazează pe un sistem de învăţare autonomă, imigranţii vor folosi pachetul de instrumente în mediul lor propriu iar la sfârşitul perioadei de aplicaţie pilot, profesori le vor evalua progresele prin teste de limbă. Plecând de la rezultatele aplicaţiei pilot, vor fi elaborate rapoarte şi statistici pe care le vom prezenta pe site-ul nostru.