PROIECTUL „FIRST STEPS” (PRIMII PAŞI)

Abordări didactice şi pedagogice

Principalul scop al Proiectului nostru este de a ajuta grupurile noastre ţintă, de noi adulţi imigranţi să se integreze mai repede în ţările care îi găzduiesc. Pentru a ne îndeplini scopul, am dezvoltat o metodă autonomă de învăţare a limbii, deoarece imigranţii aparţin grupurilor socio-economice dezavantajate şi nu dispun de bani sau timp pentru cursuri de limbă costisitoare.
Abordarea noastră didactică se bazată pe o combinaţie de carte, mijloace audio şi internet care include subiecte actuale şi de interes. Această abordare conferă o mare flexibilitate celui care doreşte să înveţe deoarece astfel are la dispoziţie mai multe opţiuni de a primi informaţii lingvistice, studiind în ritmul pe care singur şi-l stabileşte.
Având atât cartea dar şi metoda audio înseamnă că pronunţia şi accentul vor fi mai bune decât în cazul doar citirii unui ghid de conversaţie sau a unei cărţi; va exista un grad mai mic de dificultate în înţelegerea limbii în momentul auzirii ei şi, de asemenea va avea o oarecare experienţă cu limbajul scris.
Factorii cei mai importanţi în a reuşi în învăţarea unei limbi străine sunt motivarea personală şi o suficientă expunere la realitate. Aceasta înseamnă ca imigranţii trebuie să fie motivaţi printr-o metodă de învăţare uşoară, atractivă şi flexibilă pentru a învăţa repede limbile ţărilor lor gazdă şi în acelaşi timp ei trebuie să folosească un material didactic interesant prin chiar subiectele alese şi relevant pentru tipurile de activităţi pe care “studenţii” trebuie să le facă atunci când folosesc limba. Cititorii trebuie să fie expuşi încă de la început dialogurilor care pot fi întâlnite în situaţiile reale zilnice.
Pe lângă învăţarea limbii, familiarizarea cu elemente de istorie şi cultură într-o prezentare scurtă şi interesantă îi va motiva pe imigranţi şi îi va ajuta să se integreze mai uşor în noile lor ţări, îmbunătăţindu-le în acelaşi timp potenţialul de a fi angajaţi.