PARTENERI

AGENŢIA PENTRU EDUCAŢIE NON-FORMALĂ ŞI INFORMARE EUROPEANĂ

(ФОНДАЦИЯ "АГЕНЦИЯ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕВРОПЕЙСКА ИНФОРМАЦИЯ")
YAMBOL, BULGARIA

Instituţia este o asociaţie non-profit.

În cadrul “Agenţiei pentru educaţie non-formală şi informare europeană” lucrează trei persoane angajate cu normă întreagă şi două persoane angajate cu jumătate de normă. Pentru proiectul nostru vor lucra două persoane din personalul angajat cu normă întreagă, două persoane angajate cu jumătate de normă şi un consilier extern.

EXPERIENŢĂ: Instituţia are ca scop a acorda atenţia cuvenită nevoilor tinerilor şi de a oferi o contribuţie concretă cererilor lor în ceea ce priveşte participarea, cetăţenia activă, sentimentul de apartenenţă la o Europă comună, toleranţă şi antirasism. Scopul asociaţiei este de a-i apropia tinerii de problemele europene, de a aduce o dimensiune europeană în regiune. Instituţia încurajează activităţile de voluntariat, dezvoltă iniţiative în câmpul educaţiei, culturii, sportului, iniţiative artistice etc.  De asemenea, asociaţia face schimb de informaţii şi de experienţe cu alte organizaţii care operează în acelaşi domeniu de activitate, iniţiează schimbul de experienţe în instruire, informaţii şi experienţe inovative între cetăţenii europeni.  
Instituţia implementează şi participă la proiecte regionale, naţionale şi europene (YOUTH Programme, Grundtvig 1, Comenius 2.2), promovează campanii de informare despre Uniunea Europeană şi Programe ale Comisiei Europene în domeniul educaţiei; campanii împotriva  HIV/AIDS şi a dependenţei de droguri şi încurajează cunoaşterea despre UE în cadrul şcolilor oraşului. De asemenea promovează cooperarea internaţională în cadrul programelor de tineret prin utilizarea de instrumente multimedia, educaţie multiculturală, schimburi lingvistice şi culturale.
“Agenţia pentru educaţie non-formală şi informare europeană” colaborează cu Universitatea din Sofia. Instituţia este localizată în Yambol, unul dintre oraşele Bulgariei cu o mare rată de migranţi printre tineri, în deosebi spre Grecia.