PARTENERI

CONSILIUL NAŢIONAL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI (CNRR)

BUCUREŞTI, ROMÂNIA

Instituţia este o fundaţie non-guvernamentală de utilitate publică înfiinţată în 1998.

Personalul organizaţiei angajat cu normă întreagă numără 22 de persoane. Pentru proiectul nostru vor lucra 5 persoane din personalul instituţiei.
EXPERIENŢĂ: Instituţia este principala organizaţie non-guvernamentală implicată în asistenţa refugiaţilor din România, lucrând în strâns parteneriat cu Reprezentanţa Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) în România. Misiunea instituţiei este aceea de a apăra şi de a promova folosind toate mijloacele legale drepturile omului în general şi drepturile refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în particular. Obiectivele specifice ale organizaţiei sunt: apărarea dreptul la azil şi a exercitării acestui drept în timpul procedurii de determinare a statutului de refugiat dar şi facilitarea integrării refugiaţilor în cadrul societăţii.
Fundaţia oferă servicii de asistenţă socială dar şi consiliere legală şi medicală gratuită solicitanţilor de azil şi refugiaţilor. CNRR menţine o bună colaborare cu toate instituţiile guvernamentale şi non-guvernamentale care se ocupă de refugiaţi şi imigranţi din România şi din afara ţării şi iniţiază campanii de conştientizare a fenomenului migraţiei  şi de strângere de fonduri.
Departamentul Social al CNRR organizează, printre multe alte activităţi importante, şi cursuri de limbă pentru solicitanţii de azil, ajutându-I astfel să dobândească cunoştinţele necesare pentru a comunica, înlesnind integrarea lor în societate. De asemenea instituţia crează o imagine pozitivă a refugiaţilor în România şi îi ajută să treacă peste trauma fizică şi psihologică suferită în ţara de origine facilitându-le integrarea în societatea românească.