PARTENERI

ASOCIAŢIA FORMARE 80

(ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 80)
TORINO ITALIA

Instituţia este o asociaţie non-profit fondată în 1984 care se ocupă de educaţia pentru adulţi.

În cadrul Asociaţiei lucrează 5 persoane angajate cu normă întreagă şi patru persoane cu jumătate de normă. Pentru proiectul nostru vor lucra trei persoane dintre cele angajate cu normă întreagă şi doi colaboratori angajaţi cu jumătate de normă.
EXPERIENŢĂ: Instituţia a fost fondată de un grup de profesori, academicieni şi cercetători care lucrează în domeniul educaţiei şi care sunt implicaţi în sistemul  educaţional pentru adulţi. Timp de mai mult de 20 de ani, instituţia şi-a întărit poziţia prin contribuţia sa la definirea de noi politici, simple dar şi mai ample destinate sistemului educaţional pentru adulţi. Asociaţia a câştigat o experienţă considerabilă în cercetare, proiecte de metodologie a predării şi proiecte de educaţie pentru adulţi, şi astfel în abordarea de noi cunoştinţe necesare îndrumării spre o carieră şi integrarea în noi medii de lucru.
Activităţile Asociaţiei Formare 80 includ şi planuri de proiect pentru integrare în muncă şi îndrumări de carieră pentru persoanele mai puţin favorizate (din punct de vedere economic şi social) pe piaţa muncii. Instituţia se ocupa de tinerii neîncadraţi în muncă, indivizi marginalizaţi din punct de vedere social, persoane dependente de droguri, persoane cu handicap fizic sau mental, imigranţi, etc. Instituţia editează Formazione 80 Percorsi, singura publicaţie din Italia care se concentrează pe sistemul educativ pentru adulţi cu referire la metodologia de predare, cercetare şi instruire profesorală.
Instituţia a dobândit abilităţi deosebite în dezvoltarea de proiecte, lucrând fie independent fie în colaborare cu instituţii publice sau cu alte asociaţii. În urma colaborărilor a apărut o reţea naţională şi una europeană. Reţeaua creată şi experienţa instructorilor, tutorilor şi profesorilor săi permite institutului dezvoltarea de proiecte la nivel local, naţional şi european, prin intermediul a diferite programe: Legile Naţionale, Programul Leonardo da Vinci II, programul Socrates şi diverse planuri şi iniţiative comunitare.