ÎNTÂLNIRILE PARTENERILOR

Note informative

Partenerii programului FIRST STEPS TO DE, IT, GR- Autonomous Learning for Immigrants PROJECT (PRIMII PAŞI ÎN DE, IT, GR – Proiect de Învăţare Autonomă pentru imigranţi) au organizat trei întâlniri în cadrul cărora au fost discutate progresele şi rezultatele proiectului.

  • ÎNTÂLNIRE LA ATENA, GRECIA

Prima întâlnire a Parteneriatului a avut loc la Atena, Grecia. În timpul întâlnirii partenerii au avut şansa de a se cunoaşte, de a schimba idei, puncte de vedere şi de a organiza activităţile proiectului.

  •  ÎNTÂLNIRE LA TORINO, ITALIA:

A doua întâlnire a Parteneriatului a avut loc la Torino, Italia. În timpul întâlnirii partenerii au discutat despre progresele proiectului, au schimbat puncte de vedere şi opinii privitoare la materialele tipărite, CD ROM-urile audio şi site-ul Web şi au discutat chestiuni referitoare la aplicaţia pilot a produselor proiectului şi la modalităţile de diseminare a acestora.

  • ÎNTÂLNIRE LA BERLIN, GERMANIA:

Ultima întâlnire a Parteneriatului a avut loc la Berlin, Germania. În timpul întâlnirii partenerii au discutat rezultatele activităţilor aplicaţiei pilot, au plănuit prezentări ale produselor proiectului şi au stabilit strategia de marketing.