EDUCAŢIE PENTRU ADULŢI

Baze legale

Baze legale ale politicii generale a Uniunii Europene în domeniul educaţiei
Art. 149 al Tratatului Uniunii Europene

“Societatea doreşte să contribuie la dezvoltarea calităţii educaţiei prin încurajarea cooperării între statele membre şi, dacă este necesar, prin sprijinul şi completarea acţiunii lor respectând pe deplin responsabilitatea şi decizia statelor membre în ceea ce priveşte conţinutul educaţiei şi organizarea sistemelor educaţionale, dar şi diferenţele culturale şi lingvistice existente.”

Bazele legale pentru cea de-a doua fază a programului Socrates şi acţiunea Grundtvig (2000-2006)

Decizia nr. 253/2000/EC a Parlamentului European şi a Consiliului stabileşte cea de-a doua fază a programului de acţiune a Comunităţii în domeniul educaţiei, “Socrates”.
“Ca şi completare la Acţiunea nr. 1 (educaţia şcolară) şi Acţiunea nr.2 (educaţia liceală) Grundtvig doreşte să încurajeze dimensiunea europeană a învăţământului de durată, să contribuie – prin îmbunătăţirea cooperării transnaţionale – la modernizare şi o mai mare accesibilitate, deschidere şi calitate a metodelor educaţionale, şi să promoveze învăţarea limbii.”

Bazele legale pentru prima fază a programului Socrates şi a Sistemului educaţional pentru adulţi (1995-99)

Decizia nr. 819/95/EC a Parlamentului European şi a Consiliului pune bazele Programul Socrates, mai precis, face referire la promovarea educaţiei persoanelor adulte în Europa.
“Dimensiunea europeană trebuie să fie întărită în toate domeniile educaţiei pentru adulţi (generală, culturală şi socială), prin intermediul cooperării transnaţionale şi a schimbului de experienţă între organizaţiile educaţionale pentru adulţi şi instituţii.”