EDUCAŢIE PENTRU ADULŢI

Grundtvig: A treia etapă educaţională

Educaţia nu înseamnă doar şcoală. Este un proces care continuă de-a lungul vieţii indiferent de vârstă sau loc. Grundtvig îşi ia numele de la un profesor danez care şi-a dorit să lege educaţia de viaţă în general şi să o deschidă spre orice persoană interesată. Această acţiune vizează sistemul educaţional pentru adulţi şi alte metode educaţionale. Suplimentează pe Comenius (educaţia şcolară) şi Erasmus (un nivel mai înalt de educaţie) formând a treia verigă a unui singur lanţ educaţional.
Sistemul educaţional pentru adulţi diferă de la o ţară la alta iar situaţiile sunt extrem de diferite. Motivele pentru care adulţii doresc să înceapă să înveţe din nou sunt şi ele extrem de diferite. Este posibil să dorească să se întoarcă la şcoală sau la universitate pentru a avea noi calificări şi pentru a găsi mai uşor un loc de muncă. Ei vor să îşi folosească mai bine timpul liber investind în propria dezvoltare personală sau socială. Sau vor să facă un pas care este în strânsă legătură cu faptul de a fi un cetăţean activ şi parte în procesul democratic.
Actorii implicaţi în sistemul educaţional pentru adulţi sunt formali (şcoli, universităţi) sau instituţii non-formale (asociaţii, biblioteci, muzee, organizaţii ale părinţilor, etc.)
Grundtvig vizează orice tip de adult şi, în acelaşi timp doreşte să îi încurajeze pe cei care înfruntă dificultăţi în a-şi împlini nevoile educaţionale, fie că ei locuiesc în zone izolate şi dezavantajate, fie au fost împiedicaţi de circumstanţe sociale dificile sau pentru că nu au o bază de cunoştinţe adecvată. A da o a doua şansă adulţilor (indiferent de vârstă) care au fost excluşi din sistemul educaţional ajutându-i să dobândească un nivel de bază de cunoştinte, redându-le încrederea în sine prin dobândirea anumitor deprinderi sau competenţe obţinute în afara mediului şcolar, este cu adevărat o necesitate.
Prin Programul Grundtvig, Comisia Europeană sprijină patru tipuri de activităţi.

  • Proiecte de cooperare legate de instituţiile educaţionale pentru adulţi şi organizaţii care doresc să întreprindă un proiect tangibil sau o producţie în colaborare prin cooperare europeană. Un exemplu este dezvoltarea sistemelor pentru acreditarea sau validarea deprinderilor dobândite prin sistemul educaţional informal. Un alt exemplu este dezvoltarea de noi module de instruire şi de noi metode de învăţământ.

Proiectele de cooperare pot include mobilitate, dar numai ca o prelungire subsidiară în strânsă legătură cu scopul principal al cooperării, pentru a rezulta un produs european educaţional.

  • Parteneriatele educaţionale sunt destinate organizaţiilor mai mici şi unei cooperări la o scară mai mică. Accentul se pune în general pe contactul preliminar între parteneri din ţări diferite care în subsidiar poate conduce la lucruri mult mai ambiţioase. Parteneriatele educaţionale urmăresc, de exemplu, să organizeze conferinţe, expoziţii sau vizite, schimburi de experienţă, de practici şi metode. Aceasta înseamnă că în acest context mobilitatea are un rol mult mai important.
  • Mobilitatea pentru activităţile de instruire implică asistenţă pentru instructorii care decid să urmeze un curs într-o altă ţară pe o perioadă de 1-4 săptămâni. Această mobilitate priveşte toate categoriile de personal implicate în sistemul  educaţional pentru adulţi, fie ei profesori, manageri sau personal administrativ, consilieri, mediatori sau mentori/tutori.
  • Şi în cele din urmă, reţelele Grundtvig care oferă actorilor implicaţi în educaţia pentru adulţi o bază solidă pentru discuţii şi permite o diseminare foarte largă de practici inovatoare şi idei în acest context. Sunt două tipuri de astfel de reţele: reţele tematice care sunt forumurile pentru dezbaterea de subiectele cheie şi reţele proiect care oferă posibilitatea instituţiilor parte în parteneriate să îşi continue activitatea făcând cunoscut în acelaşi timp rezultatele muncii lor unei game variate de instituţii.

Adresa poştală

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Unit P1 - Grundtvig - BOUR 2/34
Avenue du Bourget 1
BE-1140 Brussels

Pentru adresele agenţiilor  vă rugăm să verificaţi pagina de contact:

Telefon & Email:
Ramunas Kuncaitis: 0032 - 2 - 29 50795
eacea-p1---grundtvig@ec.europa.eu