ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

  • ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Διεύθυνση : Σουρμελή 5, 104 38, Αθήνα (Πλ. Βάθης)
Τηλέφωνο : 210-5231988
Υπεύθυνος : Εκπρόσωπος: Ντιλιάνα Πάτσια
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ "KIRIL AND METHODI"
Διεύθυνση : Αλεξανδρείας 84, 546 46, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310-414700
FAX : 2310-410733
Υπεύθυνος : Πρόεδρος: Βασίλης Φραγκόπουλος
Υπεύθυνος 2 : Μέλος: Σβετλάνα Γκεοργκίεβα Σουλτογιάννη

 

  • ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

MIGRANTS IN GREECE
Το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο του «Forum για την Κοινωνική Συνοχή» συγκεντρώνει πληροφορίες και περιεχόμενο –από το ελληνικό και διεθνές περιβάλλον- για θέματα που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
http://www.migrantsingreece.com


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.ΜΕ.ΠΟ)
Η αποστολή του Ι.ΜΕ.ΠΟ. συνοψίζεται στην έρευνα του μεταναστευτικού φαινομένου και την εκπόνηση μελετών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας βιώσιμης και ρεαλιστικής μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
http://www.imepo.gr


ANTHROPOS
Ο anthropos.gr είναι η πρώτη ελληνική πύλη για τους Εθελοντικούς ΜΚΟ στο διαδίκτυο.
http://www.anthropos.gr/


GREEK HELSINKI MONITOR
http://www.greekhelsinki.gr/bhr/english/index.html

UNICEF - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με τη UNICEF ιδρύθηκε το 1977 και μέχρι σήμερα εργάζεται για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την ελληνική κοινωνία.
http://www.unicef.gr

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Το Κέντρο Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία, «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», δραστηριοποιείται από το 1995 ως σήμερα.
http://www.antigone.gr

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Οι Γιατροί του Κόσμου (Medecins Du Monde) είναι σήμερα μια μη κυβερνητική, ανεξάρτητη, ανθρωπιστική διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε στη Γαλλία.
http://www.mdmgreece.gr/

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν τη βοήθειά τους σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης.
http://www.msf.gr/

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών είναι αριστερή αντιρατσιστική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 1995.
http://users.hol.gr/~diktio/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
http://www.gcr.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Ιστοσελίδα του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών. O κόμβος αυτός στοχεύει να παρέχει τις πιο πρόσφατες ειδήσεις και δραστηριότητες από τις κοινότητες των μεταναστών.
http://www.migrant.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Οι βασικοί σκοποί του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι η έρευνα, μελέτη, προάσπιση, διαφύλαξη και προαγωγή των γενικά αναγνωρισμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου.
http://www.mfhr.gr/home/index.htm

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Ε.Κ.Υ.Θ.Κ.Κ.Α.)
Το Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού (Ε.Κ.Υ.Θ.Κ.Κ.Α.) αποτελεί αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία.
http://www.cvme.gr/

Κέντρο Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
http://www.kepad.gr


ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών είναι μια πρωτοβουλία μεταναστών και ελλήνων αντιρατσιστών/τριών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες.
http://www.ksm.gr

 

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

                                       
NATIONAL NETWORK FOR IMMIGRANT AND REFUGEE RIGHTS (NNIRR)
Το Διεθνές Δίκτυο για τα δικαιώματα του Μετανάστη και του Πρόσφυγα είναι μια οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ που αποτελείται από τοπικούς συνασπισμούς και από οργανώσεις μεταναστών και προσφύγων.
http://www.nnirr.org/

REFUGEES INTERNATIONAL
Με έδρα την Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, η Διεθνής Οργάνωση των Προσφύγων προσφέρει βοήθεια και προστασία για εκπατρισμένα άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο και εργάζεται για την βελτίωση των συνθηκών μετατόπισή τους.
http://www.refugeesinternational.org/cgi-bin/ri/index

Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας
Βασική επιδίωξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας είναι να παρέχει στην κοινωνία και τα κρατικά της όργανα τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία και βάσεις δεδομένων για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.
http://www.eumc.at/eumc/index.php

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Η Ένωση και το ΚΕΜΟ συμμετέχουν ως εθνικοί εταίροι της οργάνωσης Migration Policy Group στο πρόγραμμα European Migration Dialogue.
http://www.hlhr.gr/emd/emd.htm

Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργάνωση που ασχολείται με την επιστημονική έρευνα σχετικά με την παρουσία μειονοτικών ομάδων και γλωσσών στην Ελλάδα.
www.kemo.gr