ΣΧΕΔΙΟ FIRST STEPS

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ


Το σχέδιό μας φιλοδοξεί:

  1. Να βοηθήσει τους ενήλικες μετανάστες από τις TR, RO και BG να ενσωματωθούν καλύτερα στις χώρες υποδοχής τους (DE, IT, GR) αποκτώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες επικοινωνίας και να μάθουν τη γλώσσα και την παράδοση των χωρών προορισμού τους.
  2. Να βοηθήσει τους μετανάστες από τις παραπάνω χώρες να παίξουν έναν πλήρη και ενεργό ρόλο στις καινούργιες τους κοινωνίες.
  3. Να βελτιώσει τις πιθανότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης αποκτώντας γλωσσικές δεξιότητες.
  4. Να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και να δώσει στους μετανάστες μία καλύτερη ελπίδα για τα «πρώτα τους βήματα» στις χώρες υποδοχής τους.
  5. Να αναπτύξει μία ελκυστική και καινοτόμο μέθοδο μάθησης για να τους κινητοποιήσει χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό εργαλείων (έντυπο υλικό, audio CDs και υποστήριξη από Ιστοσελίδα).
  6. Να προωθήσει την αυτόνομη εκμάθηση, αφού οι μετανάστες έχουν σπάνια χρόνο για να παρακολουθήσουν γλωσσικά μαθήματα.
  7. Να ενισχύσει τον σύνδεσμο ανάμεσα στα παλαιά κράτη –μέλη της ΕΕ και στα υποψήφια και νέα μέλη της ΕΕ.
  8. Να εφαρμόσει πιλοτικά τα προϊόντα σε ομάδες μεταναστών και να αξιολογήσει και να διαδώσει τα αποτελέσματα του σχεδίου σ’ όλη την Ευρώπη.

Το σχέδιό μας επιδιώκει να συμβάλλει στη γρήγορη ενσωμάτωση των μεταναστών από τις TR, RO, BG στις χώρες υποδοχής (DE, IT, GR) παρέχοντάς τους εργαλεία για την εκμάθηση της γλώσσας και την εξοικείωση με την ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών και με τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε σχετικά ιδρύματα σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.