ΣΧΕΔΙΟ FIRST STEPS

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ο βασικός στόχος του σχεδίου μας είναι να βοηθήσει τις ομάδες-στόχους των νέων ενηλίκων μεταναστών να ενσωματωθούν ταχύτερα στις χώρες υποδοχής τους. Για να πετύχουμε το στόχο μας, αναπτύξαμε μια αυτόνομη μέθοδο εκμάθησης γλωσσών, γιατί οι μετανάστες ανήκουν σε μη προνομιούχες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες και δεν έχουν χρήματα ή ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ακριβά γλωσσικά μαθήματα.


Η διδακτική μας μέθοδος είναι βασισμένη σ’ ένα συνδυασμό βιβλίων, ηχογραφήσεων και συμπληρωματικής υποστήριξης μέσω διαδικτύου, ακολουθώντας μία σύγχρονη immersion προσέγγιση. Αυτή είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που προσφέρει μεγάλη ευελιξία στον διδασκόμενο, γιατί έχει περισσότερες επιλογές για να μελετήσει τη γλώσσα στους δικούς του χρόνους.


Χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τα γλωσσικά εγχειρίδια και το αντίστοιχο ηχητικό CD σημαίνει ότι η προφορά και ο τονισμός του μετανάστη θα είναι καλύτερος, από την περίπτωση που θα είχε μόνο έναν οδηγό προφοράς ενός βιβλίου για να μελετήσει, θα έχει λιγότερη δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας που ακούει στην «αληθινή» ζωή και θα αποκτήσει και κάποια εμπειρία μελετώντας και τη γραπτή γλώσσα.


Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι η κινητοποίηση του διδασκόμενου, και επιπλέον η ικανοποιητική έκθεση στην πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι μετανάστες θα πρέπει να κινητοποιηθούν από μια ελκυστική, ευέλικτη και εύκολη μέθοδο για να μάθουν εύκολα και γρήγορα τις γλώσσες των χωρών υποδοχής και την ίδια στιγμή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν διδακτικό υλικό που θα είναι ενδιαφέρον και σχετικό με τις ανάγκες των διδασκόμενων κατά τη χρησιμοποίηση της γλώσσας. Οι διδασκόμενοι θα πρέπει να εκτεθούν από το πρώτο στάδιο σε «πραγματικούς» διαλόγους και σε «πραγματικές» καταστάσεις.


Συμπληρωματικά της διδασκαλίας των γλωσσών, η εξοικείωση με στοιχεία της Ιστορίας και του Πολιτισμού των χωρών υποδοχής με μία σύντομη και ενδιαφέρουσα παρουσίαση, θα κινητοποιήσει τους μετανάστες και θα τους βοηθήσει να ενσωματωθούν ταχύτερα στις νέες τους πατρίδες βελτιώνοντας ταυτόχρονα και τις πιθανότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης.