ΕΤΑΙΡΟΙ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΣΣΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ


Ο Οργανισμός είναι ένα Δημόσιο Ίδρυμα της Κυβέρνησης του Βόρειου Ρήνου –Βεστφαλία. Το ίδρυμα είναι αναγνωρισμένο σαν Μη Κυβερνητική Οργάνωση με στάτους Ειδικών Συμβούλων με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC). Είναι ένα ίδρυμα του Πανεπιστημίου του Duisburg- Essen με στενή συνεργασία αλλά όχι τμήμα του Πανεπιστημίου.

Το ίδρυμα απασχολεί μόνιμα 26 άτομα. Για το σχέδιό μας εργάστηκαν δυο άτομα από το μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο του Duisburg- Essen έχει περίπου 26.000 σπουδαστές.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Το ίδρυμα προωθεί τις Γερμανο-Τουρκικές σχέσεις και το επίπεδο της γνώσης και της πληροφόρησης σχετικά με την Τουρκία και τους Τούρκους μετανάστες στην Ευρώπη, προωθεί την συνεργασία μεταξύ Τουρκίας, Γερμανίας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και υποστηρίζει την έρευνα και τις δημόσιες σχέσεις.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ είναι ένα Ερευνητικό ίδρυμα που ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητές του εστιάζει στην γενική μεταναστευτική έρευνα μέσα στη Γερμανία και τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, μέσω κοινωνικής έρευνας, παρουσίασης πολιτικών προτάσεων, εργασία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κλπ. Ειδικότερα, με τη χρησιμοποίηση και προώθηση δικτύων. Επίσης, άλλοι θεματικοί τομείς στους οποίους εστιάζει το ίδρυμα είναι οι κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία και το εμπόριο και οι πολιτικές σχέσεις με την Τουρκία και τους γείτονές της και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό το Ερευνητικό Ίδρυμα συμμετάσχει μόνο στην αξιολόγηση και διάδοση μέρους του σχεδίου, προσφέροντας την ειδική του εξειδίκευση στο θέμα των μεταναστών. Για το ίδρυμα αυτό εργάζονται Πολιτικοί αναλυτές, Κοινωνικοί επιστήμονες, Εθνολόγοι και Ερευνητές του Ισλάμ, που έχουν εμπειρία στην αξιολόγηση σχεδίων και στην ανάπτυξη μελετών και στατιστικών αναλύσεων.