ΕΤΑΙΡΟΙ

ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ

ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ

Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ (Meandros LTD.) από την Αθήνα, ιδρύθηκε το 1993.

Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ είναι μία παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση με πέντε άτομα σαν μόνιμο προσωπικό και περίπου δέκα με δεκαπέντε άτομα σαν μερικής απασχόλησης προσωπικό, κυρίως καθηγητές απ’ όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης. Για το σχέδιο αυτό εργάσθηκαν τρία άτομα από το προσωπικό πλήρους απασχόλησης της εταιρείας και δύο άτομα από το προσωπικό μερικής απασχόλησης.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ο Εκδοτικός Οίκος έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών και ειδίκευση σε βιβλία και εκπαιδευτικά CD ROM.
Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ έχει μεγάλη παράδοση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για Έλληνες μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και βιβλίων για ενήλικες. Το ίδρυμα συνεργάζεται με σχολεία και Πανεπιστήμια απ’ όλη την Ελλάδα και οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις.

Ο Εκδοτικός Οίκος εκδίδει μία Εφημερίδα με 15.000 περίπου παραλήπτες και ένα Περιοδικό με περίπου 2.000 παραλήπτες από ολόκληρη την Ελλάδα.

Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ εκδίδει συνεχώς καινούργια έργα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των μαθητών και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με πολλούς δασκάλους και καθηγητές ξένων γλωσσών και έχει εξειδικευμένη πείρα στην έκδοση βιβλίων και στην παραγωγή CD ROM.

Όσον αφορά την εμπειρία του ιδρύματος στην συνεργασία σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο, πρέπει να τονίσουμε τα παρακάτω: Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ συνεργάζεται με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού για την παρασκευή εκπαιδευτικών φυλλαδίων, ειδικών εκδόσεων κλπ. Το ίδρυμα έχει εξαιρετική συνεργασία με σχολεία και εκπαιδευτικά κέντρα, έχει επαφές με οργανώσεις μεταναστών από την περιοχή της Αθήνας και από κάποιες άλλες πόλεις της Ελλάδας όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα και το Ηράκλειο.

Επίσης, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το ίδρυμα συνεργάζεται με άλλους Εκδοτικούς Οίκους και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ έχει συμμετάσχει σε δύο επιτυχημένα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχετίζονται με την «Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών» και είναι το συντονιστικό όργανο για ένα σχέδιο του προγράμματος LINGUA, SOCRATES και αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με ιδρύματα από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.