ΕΤΑΙΡΟΙ

IBERIKA- ΣΧΟΛΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ


Το ίδρυμα IBERIKA είναι μία ιδιωτική σχολή ξένων γλωσσών και εκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει στο Βερολίνο.


Το ίδρυμα απασχολεί επτά άτομα σαν προσωπικό πλήρους απασχόλησης και περίπου 20 και 30 άτομα σαν εποχιακό προσωπικό μερικής απασχόλησης. Σ’ αυτό το σχέδιο εργάσθηκαν δύο άτομα από το προσωπικό πλήρους απασχόλησης και τρεις καθηγητές από το προσωπικό μερικής απασχόλησης. Περίπου 160 σπουδαστές διδάσκονται στο ίδρυμα IBERIKA κάθε εβδομάδα.

Για πάνω από δέκα χρόνια, το ίδρυμα διδάσκει διάφορες μειονοτικές γλώσσες ταυτόχρονα με τις γλώσσες της ιβηρικής χερσονήσου. Οι καθηγητές είναι φυσικοί ομιλητές και έχουν πτυχίο στη γλωσσολογία, καθώς και υποχρεωτικά προσόντα στη διδασκαλία. Το ίδρυμα IBERIKA έχει την εξουσιοδότηση να διοργανώνει εξετάσεις όλων των Ευρωπαϊκών γλωσσικών πιστοποιητικών και μετέχει ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών διδαχής σαν μέλος πολλών διαφορετικών οργανώσεων «ομπρέλα».

Το ίδρυμα είναι ένα αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα για επαγγελματικά προγράμματα περαιτέρω εκπαίδευσης και προσφέρει ειδικά επαγγελματικά γλωσσικά μαθήματα σε εταιρείες, χωρίς να αναφέρουμε την περαιτέρω εκπαίδευση σε κοινωνικοπολιτιστικά θέματα και διαπολιτιστική εκπαίδευση. Το υπόβαθρο των καθηγητών εγγυάται ότι ο πολιτισμός της αντίστοιχης χώρας προορισμού  είναι πάντα έντονα επικοινωνιακός επίσης.      

Τα μαθήματα Γερμανικών ως ξένη γλώσσα αποτελούν βασικό στόχο της εργασίας της IBERIKA. Το Βερολίνο είναι η πόλη, όπου οι Τούρκοι μετανάστες αποτελούν ένα βασικό τμήμα του πληθυσμού. Για τον λόγο αυτό, πολυάριθμοι Τούρκοι μετανάστες βρίσκονται ανάμεσα στους σπουδαστές της IBERIKA, και πολύ απ’ αυτούς χωρίς καμία γνώση γερμανικών.

Επιπλέον, στην εκμάθηση της βασικής και καθημερινής γνώσης της γλώσσας, η επικοινωνία της γερμανικής κουλτούρας παίζει ένα κρίσιμο ρόλο στα μαθήματα των Γερμανικών σαν ξένη γλώσσα. Σαν βάση της διδαχτικής της προσέγγισης καθώς και σαν ατομική υποστήριξη, το ίδρυμα έχει ενεργά βοηθήσει μετανάστες με την ενσωμάτωσή τους στη Γερμανία για πολλά χρόνια. Η IBERIKA συχνά προσφέρει αυτά τα μαθήματα με συμβόλαιο από το Ομοσπονδιακό Γραφείο της Μετανάστευσης και των Προσφύγων.

Η δουλειά του ιδρύματος είναι πάντα βασισμένη σε μια καθημερινή ευρωπαϊκή διάσταση, διαφορετικά η στενή και έμπιστη συνεργασία με πάνω από 50 σχολεία-συνεργάτες δεν θα ήταν δυνατή.

Η IBERIKA έχει ήδη συμμετάσχει πολλές φορές σε σχέδια κινητικότητας μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Leonardo da Vinci και έχει οικειότητα σε Ευρωπαϊκά προγράμματος συνεργασίας.