ΕΤΑΙΡΟΙ

ΤΟ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το ίδρυμα είναι μία μη-κυβερνητική οργάνωση δημόσιας χρήσης που ιδρύθηκε το 1998.


Για το ίδρυμα εργάζονται ως προσωπικό πλήρους απασχόλησης 22 άτομα. Για το σχέδιό μας εργάσθηκαν πέντε άτομα από το προσωπικό πλήρους απασχόλησης του ιδρύματος.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Το ίδρυμα είναι η βασική μη κυβερνητική οργάνωση που βοηθάει τους πρόσφυγες στη Ρουμανία και που εργάζεται σε στενή συνεργασία με τον Αντιπρόσωπο του Υψηλού Επιτρόπου για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών στη Ρουμανία (UNHCR). Η αποστολή του Ιδρύματος είναι να προστατεύει και να προωθεί μέσω όλων των νόμιμων μέσων τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα και τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων ασύλου ειδικότερα. Οι ειδικότεροι στόχοι για την Οργάνωση είναι: η προστασία του δικαιώματος για το άσυλο και η άσκηση αυτού του δικαιώματος κατά τη διάρκεια προσδιορισμού του στάτους του πρόσφυγα και επίσης η διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των προσφύγων.

Το ίδρυμα παρέχει κοινωνική βοήθεια, όπως επίσης και νομική και ιατρική παροχή συμβουλών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες χωρίς χρέωση. Το ίδρυμα CNRR διατηρεί καλή συνεργασία μ’ όλα τα κυβερνητικά και μη κυβερνητικά ιδρύματα για τους πρόσφυγες και μετανάστες στη Ρουμανία και στο εξωτερικό και προωθεί τη δημόσια επαγρύπνηση και την έναρξη εκστρατειών για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Το ίδρυμα CNRR, μέσω του Δημόσιου Ιδρύματος, ανάμεσα σε πολλές σημαντικές δραστηριότητες, οργανώνει γλωσσικά μαθήματα για αιτούντες άσυλο, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την επικοινωνία και να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Επίσης, το ίδρυμα δημιουργεί μια θετική εικόνα για τους πρόσφυγες στο Ρουμάνικο κοινό και τους βοηθάει να ξεπεράσουν το φυσικό και φυσιολογικό τραύμα που υπέφεραν στην χώρα προέλευσης και να ενσωματωθούν ευκολότερα στην Ρουμανία.