ΕΤΑΙΡΟΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ FORMAZIONE 80

ΤΟΡΙΝΟ, ΙΤΑΛΙΑ

Ο ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 80 ONLUS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ένας παροχέας εκπαίδευσης ενηλίκων που ιδρύθηκε το 1994.

Για την Οργάνωση εργάζονται πέντε άτομα σαν προσωπικό πλήρους απασχόλησης και τέσσερα άτομα σαν προσωπικό μερικής απασχόλησης. Για το σχέδιό μας θα εργασθούν τρία άτομα από το μόνιμο Προσωπικό του Ιδρύματος και δύο συνεργάτες μερικής απασχόλησης.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Το ίδρυμα ιδρύθηκε από μια ομάδα καθηγητών, πανεπιστημιακών και ερευνητών που εργάζονται στον τομέα της Εκπαίδευσης. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Formazione 80 έχει ενισχύσει το έργο της με τη συμβολή της στο καθορισμό νέων, απλούστερων και πιο ουσιαστικών στρατηγικών στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Ο οργανισμός έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και έχει γίνει σημείο αναφοράς για την έρευνα, διδακτική μεθοδολογία και εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ έχει αποκτήσει νέες δυνατότητες που αφορούν κυρίως τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ένταξη στον εργασιακό χώρο.

Οι δραστηριότητες του ιδρύματος περιλαμβάνουν οργάνωση σχεδίων για την εργασιακή ενσωμάτωση και επαγγελματικό προσανατολισμό των λιγότερο καλά εξοπλισμένων ατόμων (σε οικονομικά και κοινωνικά πλαίσια) στην αγορά εργασίας.

Το ίδρυμα εργάζεται με νεαρούς άνεργους, ανθρώπους που πάσχουν από κοινωνικό αποκλεισμό, τοξικομανείς, σωματικά και νοητικά ανάπηρους ανθρώπους, μετανάστες και άλλους.

Επίσης, η Formazione 80 εκδίδει το περιοδικό «Formazione 80 Percorsi», τη μοναδική έκδοση στην Ιταλία που εστιάζει στην Εκπαίδευση γενικά και στην Εκπαίδευση ενηλίκων στα πλαίσια εμπειριών, διδακτικής μεθοδολογίας, εκπαίδευσης καθηγητών και έρευνας.

Η Formazione 80 έχει αποκτήσει ισχυρές δεξιότητες στην ανάπτυξη σχεδίων λόγω της συνεργασίας της με Δημόσιους Οργανισμούς και άλλες Οργανώσεις και με τη δημιουργία ενός Εθνικού Ευρωπαϊκού Δικτύου. Αυτό το δίκτυο και η εμπειρία των εκπαιδευτών, διδασκάλων και καθηγητών επιτρέπουν στο Ίδρυμα να αναπτύσσει σχέδια σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαφόρων προγραμμάτων όπως: εθνικής νομοθεσίας, προγράμματα Leonardo da Vinci II, Προγράμματα Socrates και άλλα τοπικές πρωτοβουλίες και σχέδια.