ΕΤΑΙΡΟΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ- TÖMER ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΓΚΥΡΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ

Το ίδρυμα είναι θυγατρική του Πανεπιστημίου της Άγκυρας και αποτελεί ένα ερευνητικό κέντρο και κέντρο εφαρμογής της τουρκικής και ξένων γλωσσών.

Για το ίδρυμα εργάζονται (συνολικά) 540 άτομα από τα οποία 348 έχουν ακαδημαϊκή μόρφωση. Ο μέσος όρος των σπουδαστών που παρακολουθούν μαθήματα σε όλα τα υποκαταστήματα του Ιδρύματος είναι περίπου 57.000. Για το σχέδιό μας εργάσθηκαν πέντε άτομα από το μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Το ίδρυμα διδάσκει 20 ξένες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των Γερμανικών και των Τουρκικών σαν ξένη γλώσσα για 20 χρόνια. Το ίδρυμα έχει την έδρα του και 11 υποκαταστήματα σε 8 διαφορετικές πόλεις της Τουρκίας και βρίσκεται σε στενή επαφή με το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, και την  Έδρα των Γραμμάτων η οποία είναι η μεγαλύτερη και πιο έμπειρη Έδρα στην Τουρκία για την διδασκαλία ξένων γλωσσών και πολιτισμών. Επίσης, το Ίδρυμα οργανώνει γλωσσικά μαθήματα για την διδασκαλία καθηγητών που διδάσκουν τα Τουρκικά σαν ξένη γλώσσα και οι Τουρκικές σπουδές πραγματοποιούνται με την συνεργασία εκατοντάδων ιδρυμάτων Τουρκολογίας σε 111 χώρες σε ολόκληρη τον κόσμο.

Το ίδρυμα έχει εκδώσει ένα μοντέρνο εργαλείο για τα Τουρκικά σαν ξένη γλώσσα που ονομάζεται «ΗΙΤΙΤ- Εργαλείο για την διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας» που περιλαμβάνει τρία διαφορετικά εργαλεία για Βασικό, Ενδιάμεσο και Προχωρημένο επίπεδο. Καθένα απ’ αυτά αποτελείται από βιβλίο την τάξη, βιβλίο ασκήσεων, δύο ηχητικές κασέτες, ένα Τουρκο- Αγγλικό γλωσσάρι και ένα Τουρκο-Γερμανικό Γλωσσάρι. 25.000 αντίγραφα αυτού του πακέτου έχουν πωληθεί σε όλο τον κόσμο έως τώρα.

Επιπλέον, το ίδρυμα έχει συμμετάσχει σε ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να διδάξει Τουρκικά μέσω του Ιντερνέτ που ονομάζεται «Απομακρυσμένο Τουρκικό Κέντρο μάθησης» (www.turkish-center.com) με τη συνεργασία ενός Τουρκικού ιδρύματος που ονομάζεται Mobilsoft. Το ίδρυμα Tömer έχει παράσχει όλη την εκπαιδευτική υποστήριξη.

Το ίδρυμα, από το 2004, έχει λάβει μέρος σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Σήμερα, το ίδρυμα TOMER μετέχει σε συνεργασίες σχεδίων Leonardo και Lingua.

Το TÖMER είναι το μόνο ίδρυμα στην Τουρκία που είναι εξουσιοδοτημένο να εκδίδει Ευρωπαϊκό Γλωσσικό Χαρτοφυλάκιο (ELP) για ενήλικες που είναι προετοιμασμένοι σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφορών και έχει αριθμό πιστοποίησης 56-2004. Επίσης, το ίδρυμα έχει δημοσιεύσει δύο περιοδικά «Γλωσσική Εφημερίδα» και «Εφημερίδα της Μητρικής γλώσσας».