ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι εταίροι του σχεδίου FIRST STEPS TO DE, IT, GR – AUTONOMOUS LEARNING FOR IMMIGRANTS (Πρώτα βήματα στις DE, IT, GR- Αυτόνομη εκμάθηση για μετανάστες) οργάνωσαν τρεις Συναντήσεις για να συζητήσουν την πρόοδο του Σχεδίου και τα αποτελέσματά του.

  • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ:

    Η πρώτη συνάντηση της σύμπραξης πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Ελλάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες και να οργανώσουν τις δραστηριότητες του σχεδίου.
  • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΟΡΙΝΟ, ΙΤΑΛΙΑ:

    Η δεύτερη συνάντηση της σύμπραξης πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο, Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν για την πρόοδο του σχεδίου, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες σχετικές με το Έντυπο υλικό του Σχεδίου, το Audio CD και την Ιστοσελίδα και συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με την πιλοτική εφαρμογή των προϊόντων του σχεδίου και με τις διαδικασίες διάδοσης των αποτελεσμάτων.
  • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

    Η τελευταία συνάντηση της σύμπραξης πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, σχεδίασαν παρουσιάσεις των προϊόντων του σχεδίου και οργάνωσαν την στρατηγική μάρκετινγκ που θα ακολουθηθεί.