ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

GRUNDTVIG: Ο ΤΡΙΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

GRUNDTVIG: Ο ΤΡΙΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ


Η εκπαίδευση δεν σημαίνει μόνο σχολείο. Είναι μία διαδικασία που συνεχίζεται δια βίου ανεξάρτητα από ηλικία και περιοχή. Το πρόγραμμα GRUNDTVIG έχει ονομαστεί από έναν Δανό εκπαιδευτικό που επιχείρησε να συνδέσει την εκπαίδευση με τη ζωή γενικότερα κάνοντας την προσιτή σε όλους. Αυτή η δράση στοχεύει στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε άλλους εκπαιδευτικούς δρόμους. Συμπληρώνει τα προγράμματα Comenius (σχολική εκπαίδευση) και Erasmus (τριτοβάθμια εκπαίδευση) σχηματίζοντας τον τρίτο σύνδεσμο μιας ενιαίας εκπαιδευτικής αλυσίδας.


Η εκπαίδευση ενηλίκων διαφέρει από χώρα σε χώρα και οι καταστάσεις ποικίλουν εξαιρετικά. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι ενήλικες επιλέγουν να ξαναρχίσουν τη μάθηση. Είτε επιθυμούν να επιστρέψουν στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες είτε για να βρουν πιο εύκολα δουλειά. Μπορεί να θέλουν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους επενδύοντας στη δική τους προσωπική και κοινωνική εξέλιξη. Ή άλλως μπορεί να επιθυμούν να κάνουν ένα βήμα που σχετίζεται με το να είναι ενεργοί πολίτες και μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας.


Οι φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι δημόσια (σχολεία, πανεπιστήμια) ή ιδιωτικά ιδρύματα (οργανώσεις, βιβλιοθήκες, μουσεία, οργανώσεις γονέων κλπ.)

Η δράση GRUNDTVIG απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες, ενώ παράλληλα φροντίζει να ενθαρρύνει αυτούς που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες στο να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε γιατί ζουν σε μη προνομιούχες ή απομονωμένες περιοχές, γιατί εμποδίζονται από δύσκολες κοινωνικές συνθήκες ή έχουν μία ανεπαρκή γνωστική βάση. Υπάρχει μια εξαναγκαστική περίπτωση για να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε ενήλικες (ανεξαρτήτου ηλικίας) που έχουν εξαιρεθεί από το σχολικό σύστημα βοηθώντας τους να αποκτήσουν βασικό επίπεδο γνώσης, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη και αναγνωρίζοντας κάποιες δεξιότητες ή ικανότητες που αποκτήθηκαν εκτός του σχολικού πλαισίου.

Μέσω του Grundtvig, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων:

  • Προγράμματα Συνεργασίας που σχετίζονται με την εκπαίδευση  ενηλίκων και οργανώσεις που επιθυμούν να αναλάβουν ένα απτό σχέδιο ή μια κοινή παραγωγή μέσω Ευρωπαϊκής συνεργασίας. Ένα παράδειγμα είναι η ανάπτυξη συστημάτων αναγνώρισης ή αξιολόγησης δεξιοτήτων μέσω ανεπίσημων συστημάτων εκπαίδευσης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ανάπτυξη νέων μαθημάτων εκπαίδευσης και νέων μεθόδων διδασκαλίας.
  • Εκπαιδευτικές συνεργασίες προορίζονται για μικρότερες οργανώσεις και παρέχουν μικρότερης εμβέλειας συνεργασίες. Η έμφαση δίδεται στην προκαταρτική επαφή μεταξύ εταίρων σε διάφορες χώρες που μπορούν να οδηγήσουν στη συνέχεια σε πιο φιλόδοξα πράγματα. Εκπαιδευτικές συνεργασίες αναζητούν, για παράδειγμα, να οργανώσουν διασκέψεις, εκθέσεις ή επισκέψεις για να ανταλλάξουν εμπειρίες, πρακτικές και μεθόδους. Αυτό σημαίνει ότι η κινητικότητα έχει μεγαλύτερο ρόλο να παίξει σε αυτό το πλαίσιο.
  • Κινητικότητα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες εμπεριέχει βοήθεια για τους εκπαιδευτές που αποφασίζουν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα σ’ άλλη χώρα για μια περίοδο 1-4 εβδομάδων. Αυτή η κινητικότητα αφορά όλες τις κατηγορίες του προσωπικού που εμπλέκεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, είτε είναι καθηγητές, μάνατζερ ή διοικητικό προσωπικό, σύμβουλοι, μεσολαβητές ή σύμβουλοι/ εκπαιδευτές.
  • Τέλος, τα δίκτυα Grundtvig παρέχουν στους φορείς που μετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων μια διαρκή βάση για συζήτηση και επιτρέπουν πολύ ευρεία διάδοση καινοτόμων πρακτικών και ιδεών σ’ αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν δύο μορφές αυτών των δικτύων: θεματικά δίκτυα που είναι φόρουμ για τη συζήτηση βασικών θεμάτων, και δίκτυα σχεδίων που παρέχουν μία ευκαιρία για τα ιδρύματα που λαμβάνουν μέρος σε μια συνεργασία να ακολουθήσουν την εργασία τους μαζί, ενώ προωθούν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους σ’ ένα ευρύτερο φάσμα φορέων.