Линкове към сайтове, свързани с емиграцията

http://ide.li/ - сайт за българските емигранти в чужбина
http://www.emigrant-bg.com/ - сайт за българските емигранти в чужбина
http://www.bghelp.net - сайт за българските емигранти в чужбина
http://www.aba.government.bg/ - Държавна агенция за българите в чужбина
http://zaedno.eu/ - сайт за българските емигранти в чужбина
http://www.bgmass.com/
http://www.seattle-bg.com/
http://www.baiganyo.de/
http://www.bulgaria-italia.com/
http://www.nl-bg.com/
http://www.bulgaria-weekly.com/
http://www.bg-student.org/