ПРОЕКТЪТ

Преглед

ПЪРВИ СТЪПКИ – САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕМИГРАНТИ - преглед

НАШИЯТ ПРОЕКТ

Целта на проекта е да създаде, оцени и разпространи Пакет от инструменти, имащи за цел да подпомогнат социално-икономическите емигранти на три страни-кандидатки за членство в ЕС (Турция, Румъния и България) да се интегрират в своите приемни страни и по-специално Германия, Италия и Гърция като им помогне да подобрят своите шансове за заетост и да играят активна роля в своите нови общества. Нашата цел е да предложим на тези специфични групи от емигранти поне основни умения за езикова комуникация и да ги запознаем с културните и историческите елементи на техните приемни страни чрез иновативни и атрактивни методи за самостоятелно обучение. Целта ни е да направим тези техни “първи стъпки” в приемните им страни, по-лесни и по-ефективни, за да ускорим процеса на тяхната социална интеграция.

Нашият пакет от гъвкави инструменти се състои в: три двуезични съвременни разговорника, включващи и речник (турско-немски, румънско-италиански и българско-гръцки); три граматики, включващи насоки с правилата за произношение на съответните езици на приемните страни; три книги, включващи културна и историческа информация за всяка приемна страна и три аудио компактдиска, включващи езиков материал, подготвен от носители на съответния език. За да постигнем целите на нашия проект, ни помага и този интернет сайт, преведен на седем езика (немски, италиански, гръцки, турски, румънски, български и английски), както и форума за онлайн комуникация на емигранти и организации на емигранти.