ПРОЕКТЪТ

Основни цели

Целите на проекта са:  
1) да помогне на емигрантите от Турция, Румъния и България да се интегрират по-добре в техните приемни страни (Германия, Италия и Гърция), придобивайки умения за комуникация и научавайки повече за културата и културното наследство на приемащите страни.
2) да помогне на емигрантите от посочените страни да играят пълноценна и активна роля в техните нови общества
3) да подобрят потенциалните си възможности за намиране на работа, придобивайки нови езикови умения.
4) да се бори против расизма и ксенофобията и да даде на емигрантите по-добър шанс за техните “първи стъпки” в техните родни страни.
5) да разработи атрактивни и иновативни методи за обучение (печатни материали, аудиокомпактдиск и интернет портал), с цел да мотивира емигрантите
6) да насърчи самостоятелното обучение, тъй като често емигрантите нямат достатъчно време и средства да следват езиков курс.
7) да насърчи връзките между старите страни-членки и страните-кандидатки за членство в ЕС.
8) да тества продуктите с участието на съответните групи от емигранти и да оцени и разпространи резултатите на проекта в различните европейски страни.

Нашият проект ще допринесе за по-бързата интеграция на емигрантите от Турция, Румъния и България, пристигащи в Германия, Италия и Гърция, като им предложи инструменти за езиково обучение и запознаване с историческото и културното наследство и като разпространи резултатите до съответните заинтересовани институции в цяла Европа.
Нашият проект цели да се превърне “проект-модел” за други страни, в които процентът на емигрантите е висок.