ПРОЕКТЪТ

Целеви групи

Целевите групи, към които е насочен проекта, са новите емигранти от трите страни-кандидатки за членство за ЕС-Турция, Румъния и България, които ще придобият основни комуникационни умения на три езика (съответно немски, италиански и гръцки) и ще научат повече за историята и културата на техните приемащи страни (Германия, Италия, Гърция). Домакинстващите страни ще имат полза от бързата интеграция на емигрантите. Организаторите очакват и други страни, които имат висок процент на емигранти, да имат полза от проекта, като използват неговия “модел”.  

Нашите дидактически материали за самообучение (печатни материали, аудио компактдиск и Интернет платформа) са насочени към новопристигналите емигранти от Турция, Румъния и България, идващи в съответно Германия, Италия и Гърция. Организациите, които работят в проекта са ангажирани директно или имат връзка с целевите групи емигранти и поддържат връзка и с други организации, които работят съвместно и с други организации, имащи отношение към емиграцията. Нашият проектен план е да разпространим продуктите на проекта до определен брой емигранти и да наблюдаваме техния прогрес в обучението и да оценим този процес. Тъй като нашите дидактически материали са базирани на самостоятелното обучение, емигрантите ще използват продуктите в удобно за тях време и място и напредъкът в обучението в края на проекта ще бъде оценен от учители по съответния език чрез изпитни тестови. От резултатите от прилагането на продуктите на проекта, ще разработим доклади и статистики, които ще бъдат публикувани в интернет страницата на проекта.