ПАРТНЬОРИ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТУРЦИЯ

(STIFTUNG ZENTRUM FÜR TÜRKEISTUDIEN)

Институцията се намира в Есен (Германия) и е обществена фондация на местното правителството. На институцията е даден специален консултативен статут към Икономическия и социалния съвет на ООН. Организацията е институт в базата на Университета на Дуизбург-Есен, работеща в тясно сътрудничество с Университета, но не е част от него.
В институцията са заети на пълно работно време 26 души. За проекта работиха двама души от щатния персонал на институцията. Университетът има 26 000 студента.
Институцията насърчава немско-турските отношения и повишаването на нивото на познание и информация за Турция и турските емигранти в Европа, подпомага кооперирането между Турция, Германия и други европейски страни и подкрепя изследвания в тази връзка.
Центърът за изследване на Турция е изследователски институт, който освен останалите си дейности,  фокусира изследванията си върху общата емиграция в Германия и в други европейски държави, като реализира социални изследвания, представя политически предложения, работи в публичния и частния сектор и т.н., като използва и насърчава създаването на мрежи.
Друга сфера на интерес за организацията е социално-икономическото и политическото развитие на Турция, както и пазара и политическите отношения на Турция с нейните съседни страни и с Европейския съюз.
Изследователският институт участва само в оценката и разпространението на резултатите на проекта, помагайки със своето експертно мнение по отношение на въпросите на емиграцията. За институцията работят политолози, икономисти, етнолози и учени, изследващи исляма, които имат опит в оценката на проекти и съставянето на доклади и статистически анализи.