ПАРТНЬОРИ

МЕАНДРОС ООД

АТИНА, ГЪРЦИЯ

Координиращата организация от Атина (Гърция) е основана през 1993 година.
Меандрос ООД е традиционна семейна компания с пет души щатен персонал и има от десет до петнадесет почасово заети сътрудници, главно специалисти в областта на образованието и науката. За този проект ще работят на пълен работен ден трима души от постоянния персонал на компанията и двама души почасово.

ОПИТ: Издателската къща има изключително богат опит в разработването на образователни материали и е специализирана в издаването на книги и образователни компактдискове. Меандрос ООД има дълга традиция създаването на образователни материали за основните и средните училища в Гръция, както и книги за възрастните. Компанията издава вестник “Στηθοσκόπιο” с 15 000 читателя, както и списание “Non Paper” с около 2000 читателя в цяла Гърция.

Меандрос ООД регулярно създава нови образователни пособия, за разработването на които се сътрудничи с учители и лингвисти-експерти.
Досега институцията е реализирала проекти на национално и международно ниво, като бихме желаем да подчертаем следното: Меандрос ООД си сътрудничи с Министерството на образованието и Министерството на културата, за изработката на образователни брошури, специални издания и др. Компанията има изградено отлично партньорство с училища и обучителни центрове, има връзки с асоциации на емигранти от региона на Атина и от следните гръцки градове: Солун, Патрас, Лариса и Хераклион. На европейско ниво организацията си сътрудничи с издателски къщи и образователни институции от Кипър, Великобритания и Франция. Меандрос ООД участва успешно в два проекта, финансирани от Европейската комисия, свързани с превенцията на наркозависимостите и като настояща координираща организация на проект по Програма СОКРАТ/ЛИНГВА, работи съвместно с организации от Великобритания, Франция, Полша, Естония, Румъния, България и Турция.