ПАРТНЬОРИ

НАЦИОНАЛЕН РУМЪНСКИ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

(CNRR)
(CONSILIUL NAŢIONAL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI)

БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

Институцията е неправителствена фондация, работеща в обществена полза, създадена през 1998 година.
За институцията работят 22 души щатен персонал. За проекта ще бъдат ангажирани пет души от щатния персонал на организацията.

ОПИТ: Институцията е основната неправителствена организация, работеща с бежанци в Румъния, която тясно си сътрудничи с представителството в Румъния на Върховния комисарият на ООН за бежанците. Мисията на организацията е да защитава и да насърчава защитата, с всички законови норми, на човешките права като цяло и правата на бежанците и търсещите убежище. Специфичните цели на организацията са: да защити правото за получаване на убежище и упражняването на това право от страна на бежанците, докато притежават такъв статут; да подпомага интеграцията на бежанците. Организацията предоставя социално подпомагане, както медицински и юридически услуги за търсещи убежище и за бежанци, като услугите й са безплатни. CNRR си сътрудничи с всички правителствени и неправителствени организации за бежанци и емигранти в Румъния и чужбина и организира кампании за събиране на средства за своите дейности.

CNRR, чрез своя Социален департамент, наред с другите свои важни дейности, организира езикови курсове за търсещите убежище, така че те могат да придобият нужните умения за комуникация, които ще им помогнат да се интегрират в обществото. Институцията цели да създаде положителна картина относно бежанците в румънското общество и се стреми да им помага да преодолеят физическата и психологическата травма, свързана със страната им на произход като по този начин се подпомогне тяхното интегриране в Румъния.