ПАРТНЬОРИ

АСОЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЕ 80

(ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 80)
ТОРИНО, ИТАЛИЯ

Организацията е нетърговска организация, предоставяща обучение на възрастни и е основана през 1984 година.
За организацията работят пет души щатен персонал и четири души почасово. За настоящия проект ще работят трима души от щатния персонал и почасово двама външни сътрудници.
ОПИТ: Институцията е основана от група учители, академици и изследователи, работещи в сферата на образованието за възрастни. Над 20 години институцията допринася за оформянето на нова, по-опростена и по-устойчива политика за обучението за възрастни. Асоциацията има натрупан значителен опит от изследвания, изработване на методология за преподаване, реализиране на проекти в областта на образованието за възрастни и работи в сферата на трупането на нови знания за кариерно консултиране и интеграция в работни среда.
Дейностите на Асоциация Обучение 80 включват и реализация на проекти за работна интеграция и кариерно ориентиране на хора с икономически и социални трудности. Организацията работи с млади безработни, хора, засегнати от социална изолация, наркозависими, хора с физически или умствени увреждания, емигранти и др. Институцията издава Formazione 80 Percorsi, която е единствената публикация в Италия, фокусирана върху преподаването, методологията, обучението на учители и изследователството в сферата на образованието за възрастни.
Институцията има натрупани сериозни умения в реализацията на проекти, работейки самостоятелно или в сътрудничество с обществени институции или други асоциации. Това помогна на институцията да създаде национална и европейска мрежа. Тази мрежа и опитът на нейните обучители, наставници и учители, позволява на институцията да осъществява проекти на местно, национално и европейско ниво чрез различни програми: Национални закони, Леонардо да Винчи II,  Сократ и различни инициативи и планове на Европейската общност.