ПАРТНЬОРИ

УНИВЕРСИТЕТ НА АНКАРА-ЦЕНТЪР ТОМЕР

УНИВЕРСИТЕТ НА АНКАРА-ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР “TÖMER” ЗА ТУРСКО И ЧУЖДОЕЗИКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ (ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÖMER)

АНКАРА, ТУРЦИЯ

Институцията е част от Университета на Анкара. За институцията работят общо 540 души, от които 348 са академичен персонал. Средният брой на студентите, посещаващи курсове във всички клонове на институцията, са около 57 000. За настоящия проект ще работят пет души от щатния персонал на институцията.

ОПИТ: В институцията се преподават вече двадесет години 20 чужди езика, включително немски и турски като чужд език. Институцията има главен офис и 11 офиса в 8 различни града на Турция и работи в тесен контакт с Филологическия факултет на Университета на Анкара, който е най-големият факултет в Турция, където се преподават чужди езици. Институцията организира езикови курсове за учители, преподаващи турски език като чужд език и култура, като тези курсове се организират съвместно със стотици институции, работещи в сферата на тюркологията в над 111 страни в света.
Институцията публикува модерен комплект за турския като чужд език, наречен “HITIT комплект за преподаване на турски език”, включващ три отделни комплекта за начално, средно и напреднало ниво. Всеки от тях е съставен от учебник, учебна тетрадка, две аудио касети, турско-английски и турско-немски речник. До момента 25 000 копия от комплекта са разпространени по целия свят.
Институцията участва в проект, имащ за цел да подпомогне преподаването на турския език чрез Интернет, наречен “Център за дистанционно обучение по турски език” (www.turkish-center.com) в сътрудничество с турската институция Mobilsoft. TÖMER разработи за този проект цялото педагогическо съдържание.
От 2004 година организацията участва и в програмите за образование и култура на Европейската комисия. В момента TÖMER участва в проекти по Програма Леонардо да Винчи и Подпрограма Сократ/Лингва.

TÖMER е единствената институция в Турция, имаща право да издава Европейското езиково портфолио (ELP) според Общата европейска рамка (акредитационен номер 56-2004).
Организацията реализира издания, наречени “Езиков журнал”  и “Журнал за майчиния език”.