Срещи на партньорството

Информация

Партньорските организации по проекта “ПЪРВИ СТЪПКИ В ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ГЪРЦИЯ-Самостоятелно обучение за емигранти” организираха три срещи за дискутиране по постиженията на проекта и резултатите.

  • СРЕЩА В АТИНА, ГЪРЦИЯ:

Първата среща на партньорството се реализира в Атина, Гърция. По време на срещата партньорските организации имаха възможност да се запознаят, да обменят идеи и да организират дейностите по проекта.

  • СРЕЩА В ТОРИНО, ИТАЛИЯ

Втората среща по проекта се проведе в Торино. По време на срещата партньорите дискутираха прогреса на проекта, обмениха мнения по отношение на печатните материали, аудио компактдисковете и интернет страницата и дискутираха по въпроси, свързани с прилагането на продуктите на проекта и процедурата по разпространение на резултатите от него.

  • СРЕЩА В БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Финалната среща на проекта се проведе в Берлин, Германия. По време на срещата партньорите дискутираха резултатите от прилагането на продуктите, изработени по време на проекта, планираха представянето на изработените продукти и организираха маркетингова стратегия.